Nyheter

Lättelement friades från brott mot danska RUT

Lättelement AB, med bas i Örnsköldsvik och en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade element för tak, vägg och bjälklag, har friats helt av rätten i Hjørring, Danmark, där de stod åtalade för brott mot RUT, Registret för Utländska Tjänster.

Arbejdtilsynet, den myndighet i Danmark som RUT ligger under och som ansvarar för tillsynen av utländsk arbetskraft, gjorde ett tillslag under arbetet med uppförandet med Danmarks första förskola som uppförs för att möta Danmarks 2020-energilösning. En av Lättelements svenska medarbetare befann sig då på arbetsplatsen, utan att vara anmäld till RUT, något som kan bestraffas med dryga böter.

Lättelement nekade till brott då deras representant tillfälligt var på platsen i syfte att ge instruktioner till dansk personal.

– Vi välkomnade en rättslig prövning av detta då vi i alla avseenden var trygga i att vi gjort rätt och det därför skulle bli en friande dom. Vi hade en god dialog med alla inblandade parter.  Vi kan nu med facit på hand med gott samvete påstå att vi har "svart på vitt" att vi har koll på de danska reglerna. Vår etablering i Danmark har bara börjat, säger Kurt Carlsen, Lättelement AB:s representant i Danmark.

Trigon A/S, som vann upphandlingen att bygga Danmarks första förskola i enlighet med Danska Bygningsreglementets 2020-krav i Fredrikshavn på nordöstra Jylland, anlitade Lättelement som underentreprenör. I upphandlingen fanns krav på att Lättelement AB skulle ställa upp som rådgivare och teknisk expertis vid monteringen då detta var det första av sitt slag i Danmark.

Det var också denna punkt som orsakade missförståndet runt RUT som i sin tur resulterade i att Lättelement drogs inför den danska rättvisan.

– Vi har varit verksamma i Danmark i cirka ett och ett halvt år med egen representation. Att vi nu blivit rättsligt prövade ser vi bara positivt på då det stärker oss som leverantör då vi nu visar att vi inte bara bygger de bästa elementen, vi har dessutom koll på yttre faktorer som i sin tur kan påverka beställaren, arkitekten, entreprenören eller annan part, säger Ulf Strinnholm Lidfalk, VD på Lättelement AB, i ett pressmeddelande och ser nu fram emot att fortsätta expandera på den danska marknaden.