Jobb

Samordnare arbetsmiljö

Om arbetsplatsen

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Vi är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Vi tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör och har ett långsiktigt ansvar för kommande generationer. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Vi är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Vi tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör och har ett långsiktigt ansvar för kommande generationer. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Arbetsuppgifter

Vi satsar stort på Stockholms framtida avloppsrening och bygger ett av världens modernaste avloppsreningsverk med miljö och hållbarhet i fokus i Henriksdal.

Vill du utvecklas och vara delaktig i vår verksamhet som genomgår en spännande förändringsresa? Gillar du dessutom att kombinera administrativt arbete med pulsen ute i produktion då är det här rätt arbete för dig.

Din nya arbetsplats är belägen i Henriksdal, centralt placerad mellan Stockholms innerstad och Nacka.

Under de närmaste åren kommer Henriksdals reningsverk vara föremål för många och omfattande om- och tillbyggnationer. Din utmaning initialt kommer vara att säkerställa att Henriksdals reningsverk har rutiner och processer som tillser att vi uppnår en säker och funktionell planering av drift, projekt och underhållsarbeten med avseende på risker inom arbetsmiljö. Du kommer även bidra med din kompetens för att stötta övriga verk inom VA-avdelningen.

Du kommer att vara ett mycket viktigt tillskott till vår verksamhet där du i din roll ansvarar för att stötta, utveckla och följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en operativ roll där du både stöttar och kravställer vår verksamhet utifrån att arbeten bedrivs på ett säkert sätt och följer aktuella lagar och krav. Din främsta uppgift handlar om att arbeta nära vår verksamhet tillsammans med chefer, bolagets arbetsmiljöspecialister och medarbetare. Det är viktigt att du håller dig ajour med lagar och förordningar inom arbetsmiljö och tycker om att analysera hur förändringar appliceras i lokala rutiner och processer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

• göra riskbedömningar, leda arbetsmiljöutredningar och upprätta rutiner.

• Verka som BAS-U vid lokala projekt och anläggningsarbeten inom Henriksdals reningsverk.

• Bistå beställare i kontakt med entreprenör vid projektering, syn av arbetsplats, riskidentifiering & handläggning av arbetsberedningar.

• Vid behov hjälpa ansvarig beställare att informera entreprenör om de risker som finns och kan uppstå i verksamheten.

• Övervaka och tillse att planerade aktiviteter uppnår avsedda skyddseffekter

• Vara mottagare av underlag till CE dokumentation tex, riskanalyser, bedömningar mm. Bevakar att arbetsmiljörisker som genererats i projekt inför överlämning fångas upp i verkets rutiner och system för säkert arbete.

Kvalifikationer

Vi tror att du är högskole-/civilingenjör inom process eller maskin med kompletteringar inom arbetsmiljö och har ett par års erfarenhet inom industrin. Meriterande är att ha arbetat med riskanalyser och underlag för CE-märkning samt ha verkat som BAS-U/BAS-P.

Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt och du skriver instruktioner och underlag på ett strukturerat och lättbegripligt sätt. Körkort B är ett krav.

Som person vill vi att du:

– tar ansvar för ditt egna arbete genom att strukturera och driva ditt arbete framåt självständigt.

– bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.

– bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar din kommunikation utifrån rådande situation.

– lyssnar in och anpassar dig till mottagare och situation.

– talar tydligt och engagerat i både enskilda möten och i större sammanhang, för att påverka och övertyga i avsikt att få med sig andra.

Ansök senast: 2023-02-15

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning’
  • Omfattning: Heltid
  • Kontakt

Mikael Lind
Enhetschef
[email protected]
08-522 13 356