Nyheter

Lek med glas och ljus

En rund byggnad med olika glaspartier. Så kan vinnaren av arkitekttävlingen till Ängelholms nya badhus beskrivas. <br></br> — Vi är många som arbetat med förslaget, inklusive en specialist på energifrågor, säger Malin Pappila, arkitekt på ÅWL

Sammanlagt skickades 192 bidrag in till tävlingen om hur det nya badhuset i Ängelholm ska se ut. Zoetrop heter det vinnande bidraget som ÅWL Arkitekter ligger bakom. Namnet kommer från en mekanisk apparat med samma namn som skapar illusionen av rörliga bilder genom att ljus flödar genom en cylinder med springor i väggarna.

Den nya byggnaden blir rund och varvar glaspartier med täta fasadpartier vilket ska påminna om zoetropens springor. Enligt ÅWL Arkitekter är ambitionen att skapa ett spännande ljus- och skuggspel, både ute och inne, med glasspringorna. Huset ska också få en miljöprägel. Bland annat ska taket täckas av sedum vilket, enligt ÅWL Arkitekter, minskar avrinningen och gör att man undviker miljö- och kostnadskrävande underhåll av material.

— Husets runda form är också miljövänlig eftersom den är yt- och materialeffektiv och minskar koldioxidutsläpp, säger Bertil Molin, arkitekt.

Förhoppningen är att energianvändningen ska minska med 50 till 80 procent jämfört med liknande anläggningar. Bygget är tänkt att starta i början av 2010 och vara klart ungefär ett år senare.