Nyheter

Lennart Weiss leder expertgrupp

Lennart Weiss ska leda regeringens expertgrupp. Foto: Susanne Bengtsson.

Socialdemokraterna tillsätter en ny grupp av experter från byggbranschen med målet att fokusera på en ny, social bostadspolitik för att stärka ekonomiskt svaga grupper. 

– Idag är det mycket fokus på byggvolymer, men vi saknar den sociala bostadspolitiken, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, som ska leda gruppen.

Sverige behöver en ny social bostadspolitik för att stärka ekonomiskt svaga grupper. Det menar Socialdemokraterna, vars partissekreterare Lena Rådström Baastad tagit initiativ till att tillsätta en bostadsgrupp.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, ska, som privatperson, leda gruppen.

– Just nu har politiken stort fokus på byggvolymer. Det är bra och viktigt att byggandet ökar men det möter inte självklart bostadsfrågans sociala dimension, säger han.

Arbetsgruppen har inte till uppgift att skriva ett färdigt program. Baserat på en analys av nuläget på bostadsmarknaden och det systemskifte som skedde på 1990-talet ska gruppen ta fram olika handlingsalternativ för en ny social bostadspolitik, med förhoppning att inlägget kan bli relevant för den breda politiska debatten.

– Vi kommer att fokusera på finansiella och legala ramvillkor och utifrån detta presentera olika alternativ som sedan andra får utreda vidare. 

Den historiska definitionen på social bostadspolitik är att det ska vara möjligt för alla att efterfråga goda bostäder, i hela landet. I den meningen är bostadsfrågan en del av socialpolitiken och var en central hörnpelare av den socialdemokratiska folkhemstanken. 

– Det är ett perspektiv som närmast helt lyser med sin frånvaro idag och något som gör uppdraget intressant, menar Lennart Weiss. Idag bygger vi för de etablerade på bostadsmarknaden, en politik som gör att svaga grupper inte kommer in på marknaden.

I sommar ska expertgruppen presentera sina förslag.

Arbetsgruppen består av:

Lennart Weiss: (ordförande), kommersiell direktör på Veidekke

Lotta Jeansson: bostadspolitisk expert på Riksbyggen

Evelina Holm: kommunikationschef på Einar Mattsson

Marie Linder: förbundsordförande för Hyresgästernas riksförbund

Åsa Johansson: ordförande för Sabo

Johan Löfstrand: vice ordförande i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna.