Nyheter

Lepasoon tredje kvinnan i Skanskas koncernledning

Informationsdirektören Karin Lepasoon har utsetts till ordinarie ledamot i Skanskas koncernledning. Hon har varit anställd på Skanska i två år och torde vara ett välkänt namn för de flesta inom koncernen. Men det är nog inte så många som känner till henne

Karin Lepasoon blir den enda kvinnan i koncernledningen, som före den 4 april i år var helt manlig. Men totalt sett blir hon den tredje kvinnan som sitter i koncernledningen under Skanskas 120-åriga historia.

Karin Lepasoon är 39 år och har jobbat som informationsdirektör på Skanska sedan 2006. Fram till utnämningen som ordinarie ledamot av koncernledningen har hon varit adjungerad ledamot.

— Jag har varit med på alla möten i koncernledningen så på det sättet blir det ingen skillnad. Men det har ett signalvärde både internt och externt, säger hon.

Trots att hon tidigare inte formellt sett har haft rösträtt i koncernledningen upplever hon ändå att hon har deltagit aktivt på mötena och blivit lyssnad på.

De viktigaste frågorna för Skanskas informationsavdelning just nu är behovet av internkommunikation för att hålla ihop alla enheterna i koncernen och vikten av att bygga ett starkt varumärke i den externa kommunikationen.

— Vi behöver rekrytera 12 000 tjänstemän på tre år för att kunna behålla den storlek vi har i dag. Då behöver vi ett starkt varumärke för att kunna attrahera folk, säger hon.

Karin Lepasoon har två juridiska magisterexamina, en från Lunds universitet och en från Holland. Informationsarbetet halkade hon in på när hon nyutexaminerad från Holland rekryterades till opinionbildningskampanjen Näringslivets EU-fakta.

— Det var då jag fick upp ögonen för informationsarbete. Det var mycket mer spännande än jag någonsin kunde tro, säger hon.

Sedan dess har hon blivit kvar i informationssektorn och verkat i olika branscher. Byggbranschen tycker hon utmärker sig genom att den är så projektbaserad.

— Man har inte en fabrik där man kan samla alla, i stället har man tusentals olika anläggningar som är spridda. Det gör att man måste jobba i flera kanaler samtidigt, säger hon.

Karin Lepasoon har en estnisk pappa och en svensk mamma. Familjen flyttade runt mycket under Karin Lepasoons uppväxt och hon har bott i Finland, Frankrike, Holland och Sverige.

Både hennes mamma och pappa var racerförare på fritidsbasis och Karin fick följa med till tävlingsbanorna om somrarna.
— Jag har vuxit upp på racerbanor i norra och mellersta Europa. Det var jättekul, det fanns andra barn i samma ålder och alla bodde i husvagnar på depåerna.

Erfarenheterna från racerbanorna har gett Karin Lepasoon ett stort intresse för bilkörning.
— Jag har kört go-cart sen man fick börja köra. Men det har alltid bara varit en hobby och inte organiserat på något sätt.

Karin Lepasoon

Ålder: 39 år.

Utbildning:Två juridiska magisterexamina.

Bor:I lägenhet i Stockholm.

Familj: Man och två barn.

Dold talang:– Jag är grymt bra på att köra go-cart.