Nyheter

Leverantör säger upp personal

Moelven Töreboda AB hade räknat med en vändning. Men efterfrågan på fabrikens produkter sviktar. Därför tvingas man till neddragningar om totalt 33 personer; 25 kollektivanställda och 8 tjänstemän.

-Moelven Töreboda brukar historiskt ligga tidigt med justeringar av produktionen då man tillhandahåller stommen i huset, säger vd Roger Roser i ett pressmeddelande och fortsätter:

-I stället för en tänkt stabilisering under hösten 2009 har vi fått en minskning på projektbalk, vilket ger en mycket tuffare marknadssituation för oss än vi väntat”.

På Moelven Töreboda tror man att det nuvarande marknadsläget kommer att hålla i sig och råda ett par år framöver. Men man satsar också framåt för att stå starka när konjunkturen vänder och en ny projektfabrik i Töreboda kommer att stå klar hösten 2010.