Nyheter

Levererar klimatförbättrad betong till Korsvägen

Thomas Betong ska leverera klimatförbättrad betong till Västlänkens etapp Korsvägen. Foto: Thomas Betong.

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 m3. För att nå målet om en minskad klimatpåverkan inom projektet med minst 25 procent används klimatförbättrad betong. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya avtalet med West Link Contractors gäller den totala volymen fabriksbetong för etappen, cirka 220 000 m3, varav cirka 70 procent utgör konstruktionsbetong och resterande del sprutbetong. I avtalet ingår även teknisk rådgivning, framtagning av skräddarsydda produkter, teknisk support samt pumptjänster. Thomas Betong levererar sedan tidigare till Västlänkens deletapp Centralen i Göteborg.  

Bakom Handelsbolaget West Link Contractors står NCC och det tyska byggbolaget Wayss & Freytag. De båda bolagen är upphandlade av Trafikverket för att utföra Västlänkens deletapp Korsvägen. Thomas Betong har levererat betong sedan arbetet med etappen inleddes för cirka två år sedan. 

– Vi har en lång historik av täta samarbeten med NCC. Nu ser vi fram emot att leverera skräddarsydda produkter och bidra med vår expertis under resterande del av projektet, säger Joakim Bjelkstam, Affärsområdeschef Betong på Thomas Betong, i ett pressmeddelande.

NCC har som mål att reducera byggprojektets klimatpåverkan med minst 25 procent jämfört med utgångsläget. Thomas Betong kommer att leverera flera olika typer av klimatförbättrad betong till projektet, speciellt framtagna för projektets förutsättningar, bland annat Thomagrön med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan jämfört med traditionell betong 

– Vi har erbjudit våra kunder klimatförbättrad betong sedan 2012. I ett projekt som ska underlätta kollektivt resande och därmed minskad klimatpåverkan känns det extra bra att även själva konstruktionens klimatavtryck blir så lågt som möjligt, säger Joakim Bjelkstam.

Området där arbetet utförs är cirka 3 000 meter långt med början i norr under Landala och med slut i söder i Almedal. Entreprenaden för etappen består av mark- och anläggningsarbeten för en underjordisk station med uppgångar och installationer samt tågtunnel. Den underjordiska stationen ligger cirka 25 meter under marken där stationen får tre entréer som nås via mellanplan.