Byggmaterial

Limträförsäljningen fortsätter att öka

Försäljningen av projektbalk ökade i mars med 15,5 procent medan lagerbalk minskade med 44,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Foto: Martinsons

Marknadens efterfrågan på lagerbalk har minskat under det gångna året, men den totala limträförsäljningen pekar ändå uppåt. Anledningen är att försäljningen svängt över mot entreprenörssidan där efterfrågan på limträ till stora projekt fortfarande ligger på en hög nivå.

Enligt den senaste limträstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä ökade försäljningen av projektbalk i mars med 15,5 procent medan lagerbalk minskade med 44,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Under årets tre första månader har försäljningen av projektbalk ökat med 18,5 procent medan lagerbalk minskat med 24 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt innebär det en försäljningsökning med 1,7 procent under årets tre första månader. Fördelningen i procent mellan projekt- respektive lagerbalk visar att nästan tre fjärdedelar av försäljningen i mars avser projektbalk.

– En stundande lågkonjunktur i kombination med höga priser och stigande räntor gör att konsumenternas köpkraft har försvagats och att byggprojekt fått läggas på is. Det påverkar försäljningen av lagerbalk som säljs via bygghandeln, förklarar Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.

Ökad försäljning trots minskat bostadsbyggande

Att den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med cirka 1,7 procent under årets första tre månader ska även ses i relation till att bostadsbyggandet fortsätter att minska. I mars rapporterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret att antalet byggstartade bostäder i januari 2023 hade minskat med 56 procent jämfört med samma månad 2022.

– Det positiva är att intresset för limträ fortsätter att öka i större projekt.
Efterfrågan på projektsidan med leveranser till exempelvis lager- och logistikbyggnader är fortfarande är hög. Det gör att vi vågar se positivt på framtiden, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Martinsons Byggsystem AB är landets nordligaste limträtillverkare. De ligger i en del av Sverige där bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar förväntas öka under 2023.

– Vi fick en stark start på året och ser även fortsättningsvis en hög efterfrågan på våra tjänster och produkter. Det är en tydlig trend att allt fler ser trä som en naturlig del av sina byggprojekt och är nyfikna på att lära sig mer om träbyggandet, säger Stig Axelsson, Senior Advisor Sales på Martinsons Byggsystem AB.