Nyheter

Link arkitektur bakom Norrskenskatedralen

Ett av Nordens största arkitektföretag LINK arkitektur, ligger bakom Norges senaste och mest spektakulära kyrkobyggnad, den titanklädda Norrskenskatedralen i Alta i Nordnorge. Kyrkan invigdesden 10 februari av Norges kronprinsessa Mette-Marit.

50 mil norr om polcirkeln ligger Norrskenskatedralen. En spiralformad kyrkobyggnad som utformats för att möta en växande befolkning i den unga staden Alta, men även för att ge Alta en plats på kartan ur ett arkitektoniskt perspektiv. Alta är sedan gammalt ett område för forskning kring norrskenet och tusentals turister kommer årligen hit för att uppleva fenomenet. Norrskenet har därför naturligt kommit att prägla hela projektet från starten 2001. 

– Våra beställare var tydliga med vad de ville ha. En byggnad med ett starkt uttryck som väcker nyfikenhet och intresse, berättar Kolbjörn Jensen, ansvarig arkitekt hos LINK arkitektur. Efter mycket arbete utvecklades idén om en byggnad som i en spiralformad rörelse reste sig mot himlen. Spiralen stiger i en elips brantare och brantare för att slutligen upplösas i intet. Då rörelsen också kan ses gå åt andra hållet, uppifrån och ner, kan det ses som en bild för mötet mellan gud och människa.

Utöver att katedralen återger norrskenets spiralformade rörelse så kan byggnadens beläggning av titan fånga ljuset från norrskenet och förstärka effekten i färgerna som skiftar. Den dynamiska spiralrörelsen har också varit positiv ur ett funktionellt, rumsligt perspektiv. Katedralens kyrkorum är elipsformat och mitt i byggnaden i spiralens, stilla, stabila öga och nollpunkt har arkitekterna placerat ett kapell, en plats för meditation och bön.

– Kyrkorummet är också utformat för att spegla årets alla årstider, säger Kolbjörn Jensen. Genom att kombinera LED-belysning med smala ljusinsläpp i väggar och tak kan vi anpassa belysningen till det fantastiska ljus som flödar naturligt i Alta.

Link arkitektur har varit ansvarig arkitekt i projektet och har också hanterat huvuddelen av projekteringen i arbetets olika faser. Konstnären Peter Brandes fick uppdraget att utforma den konstnärliga utsmyckningen. Arbetet har skett i en integrerad process tillsammans med arkitekten. Konstnären, akustiker, ljusdesigners, den konstnärliga konsulten och den liturgiska konsulten anlitades alla som underkonsulter till LINK arkitektur.

Efter inbjudan från LINK arkitektur har det danska arkitektföretaget Schmidt / Hammer / Lassen deltagit aktivt i projektgruppen. Arbetet har huvudsakligen gällt projektets tidiga faser. Schmidt / Hammer / Lassen har även haft en begränsad roll i projektets vidare utveckling och genomförande. Haldde arkitekter har deltagit i detaljprojekteringen som underkonsult.

Samarbetet med konstnären och de andra underleverantörerna har fungerat mycket bra. Akustiken visa sig vara närmast perfekt. På samma sätt fungerar den integrerade utsmyckningen mycket kraftfullt i kyrkorummet. Projektets teknikkonsulter har arbetet under egna kontrakt med beställaren, men med LINK arkitektur som teknisk chef. Partnerskapet med alla inblandade konsulter har fungerat mycket bra.