Nyheter

Liseberg bygger ny vattenpark

Lagom till 400-årsjubileumet i Göteborg ska vattenparken vara klar. Illustration: Liseberg

Inför Göteborgs 400-årsjubileum planerar Liseberg att bygga en vattenpark och ett upplevelsehotell i närheten av nöjesparken. Vid byggnation får Ramboll ansvar för det övergripande hållbarhetsprogrammet och BREEAM-certifieringsstöd.

– Uppdraget innebär att vi stödjer Liseberg med utformning och implementering av hållbarhetsprogram för både hotellet och vattenparken. Vi hjälper till att uppföra två tekniskt avancerade byggnader med låg miljöpåverkan i en komplex och tät stadsmiljö, som kommer att göra stadsdelen mer levande och attraktiv, berättar David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll. 

Liseberg arbetar med en bred helhetsvision för hållbarhetsfrågorna i projektet. Fokus inom den sociala delen är en anläggning som är inbjudande och tillgänglig för alla. Miljö- och hälsofrågorna hanteras huvudsakligen inom ramen för en BREEAM-certifiering av byggnaderna. 

Jubileumsprojekt med låg miljöpåverkan

Liseberg Jubileumsprojekt är den vattenpark och det upplevelsehotell Liseberg planerar för att uppföra söder om den befintliga nöjesparken. Projektet är tänkt att stå klart under tiden för Göteborgs 400-års- och Lisebergs 100-årsjubileum, det vill säga mellan 2021 och 2023. 

I upplevelsehotellet planeras för 450 familjerum med stark tematisering, medan inomhusvattenparken kommer att innehålla såväl upplevelsepooler och vattenattraktioner som relaxområden och restaurang. Båda anläggningarna kommer att vara öppna året runt.

Rambol ansvarar för det övergripande hållbarhetsprogrammet för beställarens räkning samt inventering av naturvärden av ekolog. De är med hela vägen, uppdraget sträcker sig från och med systemhandlingsprojektering som påbörjas nu till och med inflyttning.

– Att vara med och utveckla en så publik och känd besöksmiljö med ett stort symbolvärde för Göteborgs invånare är såklart väldigt roligt. Jag ser fram emot att besöka både vattenpark och hotell när det står klart, avslutar David Lindgren.

/Redaktionen