Nyheter

Lite extra lön för mödan

Julbord och chokladaskar. Många företag ger sina anställda uppmuntrande extragåvor. Åtminstone när det går bra. <br></br> — Vid uppsägningar bör man vara försiktig med gåvor, säger Elisabeth Fellbom.

Elisabeth Fellbom, som numera forskar på Handelshögskolan i Stockholm, men som i flera år jobbat som personalchef i både privat och offentlig sektor, anser också att man ska vara försiktig med extrabelöningar i svåra tider.

— Om ett företag bjuder till i dåliga tider när folk sägs upp så förmedlar man dubbla budskap vilket kan skapa förvirring hos de som är kvar. Dessutom kan det ibland skapa dåligt samvete vilket i sin tur påverkar arbetsmoralen, säger hon.

Elisabeth Fellbom anser även att det är viktigt för ett företag att förmedla budskap som stämmer överens med verkligheten. Det handlar om att som chef tänka på hur ens handlingar kan uppfattas. Ger man till exempel gåvor samtidigt som man skär ner på personalen blir det motsägelsefulla budskap som kan skapa oro hos personalen.
— Det är viktigt att cheferna föregår med gott exempel, det kan till exempel skapa upprörda känslor om julbord dras in samtidigt som en chef tar ut en jättelön och bonusar, säger hon.

Men vad är egentligen poängen med extragåvor och julbord?
— Lyckade gåvor får så klart personalen att känna sig uppskattad och sedd. Det är ofta symboliskt viktigt.

Men kan man inte bara ge personalen högre lön i stället?
— Nja, slår man ut julbordet på hela personalstyrkan blir det ofta väldigt lite pengar. Skulle man lägga det på allas lön skulle det bli så lite att det knappast gjorde någon skillnad. Då kommer pengarna mer till nytta vid till exempel ett julbord. Dessutom är inte pengar allas drivkraft . För en del kanske uppskattning och en känsla av att man blir sedd viktigare.

Arbetsgivares gåvor till sina anställda fyller alltså en funktion, enligt Elisabeth Fellbom. Men det är viktigt att noga tänka igenom vad man ger, och när. Inte nog med att gåvor kan skapa dåligt samvete hos medarbetare när arbetskamrater sägs upp. Även indragna gåvor kan skapa problem.
— Det är vanligt att julbord och andra förmåner efter ett tag tas för givet som rättigheter av personalen. Därför kan det också bli upprörda eller oroliga känslor om de dras in, säger hon.

Det låter som om det blir fel hur man än gör?
— Nej, men som arbetsgivare ska man vara försiktig och veta vad man gör och varför.

Att tänka på vid gåvor:

1. Ett sätt att motverka dåliga presenterkan vara att låta de närmaste cheferna få en summa pengar att spendera på sina medarbetare. De cheferna vet ofta bättre vad som kan vara populärt.

2. Vid dåliga tider och när personal sägs uppkan det vara bra att tänka igenom om man som arbetsgivare ska ge gåvor. Det innebär dubbla budskap och kan skapa förvirring hos personalen.

3. Om ett företag ändå går bra i en lågkonjunktur är det däremot positivt att visa detta i form av till exempel julbord eller andra gåvor.