Nyheter

Liten, billig och snål – så ser en vinnare ut

Ett litet flerbostadshus, energisnålt och med låg kostnad. Det efterlyste Sabo i en tävling. Och vinnare blev JSB, John Svensson Byggfirma.

Många allmännyttiga bostadsbolag möter problem när de försöker bygga.

– Små projekt blir ofta våldsamt dyra, säger Gösta Gustavsson på Sabo.

När de frågade medlemsföretagen svarade 20 bolag att de skulle köpt direkt om det funnits ett mindre typhus med lägenheter på marknaden. Inom två år uppgav de att behovet var ungefär 500 lägenheter i mindre fastigheter.

Därför utlyste Sabo en tävling och utmanade landets byggbolag att ta fram ett flexibelt, mindre flerbostadshus. Energiförbrukningen fick vara max 60 kilowattimmar per kvadrat och år och priset max 12 000 kronor per kvadratmeter boarea, exklusive moms, mark och grundläggning.

Tio bolag visade intresse, sex lämnade in kompletta anbud.

Juryn valde sedan ut en vinnare — JSB, John Svensson Byggfirma med huvudkontor i Asarum och verksamt framförallt i sydöstra Sverige.

– Vi fick ta ställning till hur vi skulle klara att ta uppdrag i hela landet utan att ha en organisation med egna byggnadsarbetare överallt. Därför blir det en projektorganisation, hög prefabriceringsgrad på husen och samarbetspartners, säger Pether Fredholm, vd och ägare till JSB.

JSB har i dag 300 anställda och en omsättning på 850 miljoner kronor. Ständig tillväxt finns med som en strategi.

– Blir det så mycket som 500 lägenheter här betyder det mycket för vårt omsättning men det får vi se. Vi räknar i alla fall med ett antal beställningar.

Juryn konstaterade att sammantaget har JSB:s förslag mycket goda förutsättningar att svara upp till både ägarens/förvaltarens krav och hyresgästernas behov.

– Vi utgick ifrån att huset skulle bli bra för de boende och gick sedan över till ägarperspektivet, säger Pether Fredholm.

Sabo skriver ramavtal med JSB så att det medlemsföretag som önskar kan vända sig till JSB och då ha en produkt med givet pris att köpa. Om de tackar nej kan de vända sig till tvåan och trean i tävlingen, Lindbäcks Bygg och Bo Klok Housing.

I en produktkatalog finns även övriga tre förslag med, från Moelven Byggmodul, Midroc Projekt Management och LB-Hus.

– Jag är förvånad att inget av de rikstäckande byggbolagen är med, säger Pether Fredholm.