Nyheter

Liten förening får rätt att överklaga

Från och med i höst får ideella föreningar med så få som 100 medlemmar, och även stiftelser och andra juridiska personer, rätt att överklaga byggbeslut. Inom näringslivet oroar man sig för fler ”okynnesöverklaganden”.

Regeringen har lagt fram en proposition, där man slopar den svenska regeln om att endast föreningar med minst 2 000 medlemmar får överklaga beslut enligt miljöbalken och domar i miljömål. Propositionen är en följd av EU-domstolens avgörande i fallet Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening, och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september. Den innebär att en ideell förening får rätt att överklaga om dess huvudsyfte är att tillvarata naturskyddsintressen, om den inte är vinstdrivande, och om den har minst 100 medlemmar ”eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd”, som det står i propositionen. Men redan nu har mindre organisationer möjlighet att överklaga byggbeslut, enligt miljödepartementets rättschef Egon Abresparr. – Bakgrunden är ju att EU-domstolen underkände det svenska regelverket. Det betyder att svenska domstolar måste följa samma regler som i EU, så i praktiken tillämpar vi dem redan, säger han och fortsätter: – Det som i realiteten tillkommer när lagändringen träder i kraft, är att inte bara ideella föreningar utan även juridiska personer – till exempel Greenpeace, som är en stiftelse – får rätt att överklaga den här typen av beslut. Men vi har fortfarande kvar den svenska regeln om att en förening måste ha varit verksam i Sverige i tre år för att få överklaga. Inom näringslivet, inte bara i byggbranschen, finns en oro för att fler byggprojekt försenas när fler aktörer får rätt att överklaga. Det uppger Nicklas Skår, miljörättsjurist på Svenskt Näringsliv. – Det man på bred front är rädd för, är att man ska hamna i ”okynnesöverklaganden”. Det är viktigt att framhålla att människor ska ha rätten att överklaga, det handlar om en demokratisk process, men vad man inte sällan ser är överklaganden där man inte har någon reell utsikt till framgång. Men man överklagar ändå bara för att man kan, säger Nicklas Skår. Egon Abresparr tror att näringslivets oro är obefogad. – Vi har kunnat konstatera att Sverige är det enda landet i EU som har den här begränsningen, och när vi tittar på andra länder ser vi inga belägg för att processer skulle saboteras, säger han.

Tommy Harnesk