Nyheter

Littorin: ”Jag är besviken på domen”

Regeringen planerar att ändra lagen. Det står klart efter tisdagens dom i Vaxholmskonflikten. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uttryckte besvikelse över EU-domstolens beslut.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har gång efter gång upprepat sitt stöd för den svenska modellen. Efter domen höll han presskonferens och konstaterade att domstolen gör en annan tolkning av lagarna än vad regeringen tidigare har gjort.

— Regeringens ståndpunkt har varit att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Därför är jag besviken på domen, säger Sven Otto Littorin.
Konflikträtten och EU:s regler om fri rörlighet står emot varandra.
— En viss inskränkning görs jämfört med vad som varit praxis i Sverige. Men jag kan också konstatera att den svenska modellens grunder håller.
Parterna har också möjlighet att se över villkor för utländska företag som ska gälla.

Regeringen ser över lex Britannia, lagen som säger att ett fackförbund kan ta till stridsåtgärder för att tvinga fram ett svenskt kollektivavtal (oavsett avtalets innehåll), eftersom domstolen haft synpunkter på detta.
LO vill se en ändring av utstationeringsdirektivet men en sådan ändring har Sven Otto Littorin svårt att se.
Regeringen räknar med att ha en proposition klar nästa år.