Nyheter

Ljusa tider för Peab Industri

Peab Industri visar ett positivt resultat i sin delårsrapport. Omsättningen steg från 1 920 till 2 397 miljoner kronor.

Det innebär att nettoomsättningen ökade med 24 procent under första halvåret 2008, jämfört med motsvarande period 2007.

— Utvecklingen under det andra kvartalet har varit positiv. Tillväxten under första halvåret var 24 procent varav 16 procentenheter utgjordes av organisk tillväxt. Samtliga verksamhetsområden och geografiska marknader uppvisar goda resultat, säger Mats O Paulsson, vd för Peab Industri.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,31 kronor under halvåret, jämfört med 1,75 kronor första halvåret 2007.