Nyheter

LO: ”Ändra lagen om utstationering av arbetskraft”

LO anser att regeringen måste ändra den svenska utstationeringslagen för att ge svenska och utländska företag likvärdiga villkor.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin säger sig vara överraskad över att stationeringslagen genom EG-domstolens beslut får stora konsekvenser för kollektivavtalen.

— Enligt EG-domstolen förhindrar den svenska utstationeringslagen facket att hävda likvärdiga kollektivavtal för svenska och utländska företag verksamma i Sverige. Ändras inte den svenska lagen, får svenska och utländska företag olika villkor på den svenska arbetsmarknaden, vilket öppnar för försämringar, säger hon.

Nu vill LO att regeringen med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i spetsen ser till att ändra regelverken för anställda i utländska företag som arbetar i Sverige.