Nyheter

Lobbyister slåss <br></br> om pengarna

Lokala intressen vill att just deras region ska få del av regeringens infrastrukturpengar. Alla har sitt drömprojekt. Därför flockas lobbyisterna runt infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Det gäller att påverka innan det är för sent. I infrastrukturpropositionen som väntas i september ges besked om projekt som ska genomföras fram till år 2020.

Näringsdepartementet uppvaktas flitigt. Den officiella hållningen är öppenhet.
— Vi har bjudit in och haft hearings och lyssnat till både företrädare för tåg- och vägsidan, naturskyddsföreningar med flera. Men visst ökar trycket. Det märks på landets debattsidor med utspel var och varannan dag om olika projekts för och nackdelar, säger Ann-Katrin Berglund, ämnesråd och projektledare.

Och just när det gäller tåg- och vägbyggen spelar landets handelskammare en central roll. Det är där näringslivet samlar krafter på lokal nivå.

Östsvenska Handelskammarens vd, Lars Erichs, är en av dem som överlämnat ett upprop till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Det gällde Ostlänken, ett höghastighetståg mellan Linköping/Norrköping och Stockholm. Tåget kan skapa pendlingsavstånd till huvudstaden och öppna för större arbetsmarknad och högre tillväxt.

Uppropet undertecknades av framstående företrädare för näringslivet i Östergötland och Sörmland, samt Linköpings universitet. Peter Whass, vd för Fastighets AB LE Lundberg är en frontfigur för näringslivet. Lundbergsgruppen, som har stora fastighetsbestånd i Norrköpingsområdet, vinna mycket om regionen blev mer attraktiv och mark- och fastighetspriserna pressades uppåt.

Peter Whass harklar sig och säger att det sambandet inte ska överdrivas, att företaget finns på 15 orter. Däremot förnekar han inte att han har gjort en insats i handelskammaren genom att föra fram fastighetsägarkårens intressen.

— Som ensamt företag är det svårt att göra sin röst hörd. Tillsammans med andra går det lättare, säger Peter Whass, som bland annat var med i Almedalen i somras för att lobba för Ostlänken. Väl investerad tid, om man får tro honom själv.

Häromdagen kom Klimatberedningen med sitt betänkande där den spårbundna trafiken lyfts fram. Kapaciteten ska fördubblas fram till 2020. Hur tror du Ostlänken ligger till i konkurrensen just nu?

— Bra, hoppas jag. Med tanke på att det är landets fjärde största arbetsmarknadsregion vi talar om borde en förbättrad infrastruktur vara av statsfinansiellt intresse, säger Peter Whass.