Nyheter

Locum prisas för sitt arbetsmiljöarbete

Fyra personer, två kvinnor och två män, står uppställda i en stor lokal. De tre pristagarna från Locum har blommor och diplom.
Håll Nollans vd Ulrika Dolietis tillsammans med Mikael Karlsson, Glen Ewertzh och Susanna Alexandersson på Locum. Foto: Locum

Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024 går till Locums arbetsmiljöarbete i byggprojekten vid Södersjukhuset. Teamet lyfts fram för sina kreativa lösningar på hur byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar kan utformas inom ett sjukhusområde.

Priset uppmärksammar team som gör skillnad gällande den absolut viktigaste frågan för bygg- och fastighetsbranschen – att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag.

– Vi är stolta och glada över den fina utmärkelsen som Arbetsmiljöpriset är. Arbetsmiljöfrågan behöver dagligen vara närvarande och högst på agendan för oss som byggherre. Det är verkligen glädjande att vårt team lyfts fram för sitt arbetssätt, säger Victoria Hörnedal, vd på Locum.

Priset verkar för att inspirera, uppmärksamma och driva på utvecklingen av ett arbetsmiljöarbete som främjar säkerheten inom bygg- och fastighetsbranschen. Samverkan och transparens, konkreta resultat och att det ska gå att sprida kunskapen till många är viktiga egenskaper som krävs av teamet för att ta hem titeln.

Locums erfarenheter från andra projekt

– Det känns jättebra att vårt arbete uppmärksammas. Vi vill minimera risker för byggare och tredje man och samtidigt minimera störningarna för vården. Vi har tagit med oss erfarenheter från tidigare projekt inom sjukhusområdet. Som byggherre arbetar vi systematiskt för att ge goda förutsättningar så att de som ska utföra projekten åt oss kan göra det på ett säkert sätt. Vår utgångspunkt är att i börja i tidiga skeden, planera i god tid och få med alla, säger Mikael Karlsson, projektledare med särskilt ansvar för arbetsmiljö och logistik.

Håll Nollan är en medlemsförening där organisationer från hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt samverkar för att minska antalet olyckor i branschen. 
Priset delades ut under konferensen Construction Summit i Stockholm den 19 mars.

Vågat pröva nya vägar

Motivering:
Vinnarteamet är ett team som vågat pröva nya vägar för att nå en bättre arbetsmiljö på sina byggprojekt. Genom dialog mellan byggherre, entreprenör och drift så fick teamet bra insikt vad man i sin roll kunde göra för att skapa goda förutsättningar för alla inblandade. I dag har teamet ett arbetssätt som skapar en säker byggproduktion och dessutom kan den dagliga verksamheten bedrivas med minsta möjliga störningar.