Lokaler för all världens klimat

Lokaler för all världens klimat
Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet får en ny energilösning som ska försörja en stor del av campus med värme och kyla.
Utbyggnaden av Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet ska inte bara säkra den fortsatta forskningen om marina ekosystem och botanik. Satsningen innefattar dessutom en ny energilösning som ska försörja en stor del av campus med värme och kyla.

Stockholms universitet möter den expanderande verksamhetens behov av nya lokaler och vill samtidigt stärka sin attraktionskraft genom att samla all verksamhet inom den Biologiska sektionen till en plats. Akademiska Hus inledde därför i våras bygget av en helt ny modern byggnad på 16 500 kvadratmeter i direkt anslutning till det befintliga Arrheniuslaboratoriet. Där bildas nu ett viktigt kluster av universitetets biologiska och kemiska forskning.

Nyréns Arkitektkontor har ritat byggnaden, liksom hela Arrheniuskomplexet, men den här gången har man valt att inte ha utanpåliggande pelare (något som vållat problem med sprickbildning).

Den nya byggnaden kommer att innehålla kontors- och labbmiljöer men även växthus på taket med tillhörande växtklimatkammare. Här ska forskning och undervisning bedrivas med inriktning på bland annat botanik och marina ekosystem, vilket kräver en rik uppsättning av toppmodern utrustning. I växtklimatkamrarna kan till exempel dygnsrytmer och klimat från olika världsdelar simuleras.

– Dessa nya lokaler är oerhört viktiga för att vår verksamhet ska kunna utvecklas för framtiden. I dag hotar flera verksamheter att stagnera på grund av lokalbrist, så satsningen är mer än välkommen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Samtidigt satsar Akademiska Hus även i en ny, samlad energilösning för värme och kyla som ska försörja hela Arrheniuskvarteren. Energilösningen kommer att bestå av ett marklager med cirka 150 energiborrhål i markytan kring den nya byggnaden, där energi kan utvinnas ur borrhålen via bergvärmepumpar. Denna lösning gör att byggnaden blir i stort sett självförsörjande på energi och bedöms kunna minska den köpta fjärrvärmen med 5 000 MWh per år.

– Byggnaden blir inte bara vacker den är också mycket miljövänlig. Den omfattande byggnationen av laboratoriet och resten av kvarteret är ett viktigt led i Akademiska Hus övergripande arbete med att minska mängden köpt energi med 40 procent från år 2000 fram till 2025, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

De nya lokalerna vid Arrheniuslaboratoriet kommer dessutom att miljöklassas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Inflyttning i byggnaden respektive driftsättning av marklagret är beräknat till våren 2015.

Jenny Marcuson

 

Fakta om projektet

Byggherre: Akademiska Hus AB

Hyresgäst: Stockholms universitet Universitetsförvaltningen

Projektledare: Projektledarhuset i Stockholm AB

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor AB

Inredningsarkitekt: Link Arkitektur

Markentreprenör: Züblin Scandinavia AB

Byggkonsult: Brandskyddslaget

Akustikkonsult: LN Akustikmiljö AB

Konstruktör: Konkret Stockholm AB

Elkonsult: MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå AB

Byggentreprenör har ännu inte upphandlats.