Nyheter

Lönedumpning för utländska arbetare

Löner för utländska byggarbetare dumpas i statliga infrastrukturprojekt. Det anser LO i en ny rapport. — Det handlar om diskriminering, kommenterar LO: s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

När arbetskraftskostnaderna pressar priset, heter rapporten där LO granskat stora entreprenader i tre aktuella infrastrukturprojekt: Norra länken och Citybanan i Stockholm samt Citytunneln i Malmö. Som beställare för dessa projekt står Trafikverket, tidigare Banverket och Vägverket.
Genomgången visar att 45 procent av arbetskraften i de undersökta entreprenaderna är skatteskyldig i ett annat land, samt att just dessa medarbetare ofta har lägre löner och sämre villkor än sina svenska kolleger. I vissa fall har de utländska arbetstagarna endast 55 procent av den bruttolön en motsvarande svensk arbetstagare har, skriver LO i rapporten.
LO anser att Väg- och Banverket spelar en aktiv roll i detta.
— Vi ser hur staten aktivt pressar kostnaderna vid upphandlingen av infrastrukturprojekt och hur utländsk arbetskraft får betala priset i form av lägre löner och sämre villkor, säger LO: s avtalssekreterare Per Bardh i ett pressmeddelande.
Uppgifterna upprör LO-ledaren Wanja Lundby-Wedin.
— De sociala aspekterna inom EU åsidosätts. Vi är för fri rörlighet och en gemensam inre marknad men det ska inte ske på bekostnad av att arbetstagare får lägre löner när företag ska öka sin lönsamhet, sade hon under seminarium som anordnades av LO under måndagen.
För att motverka de ojämna lönenivåerna föreslår LO en rad åtgärder:
· Lagen om offentlig upphandling bör skrivas om så att krav om villkor motsvarande kollektivavtal kan ställas vid upphandlingar.
· Lex Laval, lagen som gör det frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor, måste rivas upp.
· Inför en regel om huvudentreprenörens ansvar för anställnings- och arbetsvillkor, även bland underentreprenörernas medarbetare.
Byggnads ordförande Hans Tilly välkomnar rapporten.
— Äntligen. Byggnads har länge kämpat mot den oseriösa konkurrensen och det vi valt att kalla för jobbtrafficking. Det finns många färska skräckexempel, till exempel utländska murare som jobbat för 14 kronor i timmen i asbestmiljöer utan tillfredställande skydd, sade han under seminariet och tillade att många småföretag stöttat Byggnads men inte vågat säga det offentligt.
Varför inte det?
— För att de inte vågar hamna i onåd på marknaden. Jag kan tycka att större byggföretag har ett större ansvar för att medarbetarnas villkor förstärks, men de har aldrig uttryckt sig på samma klara sätt som de mindre företagen, säger Hans Tilly till Byggvärlden.