Nyheter

”Lönerna har släpat efter sedan 1980”

Platschefen Bertil Larsson har jobbat i byggbranschen i 40 år. Han anser att hans lön på 31 600 kronor är alldeles för låg. <br></br> — Platschefen är undervärderad i dag, säger han.

Bertil Larsson är platschef på NCC i Linköping. Jämfört med sina underställda anser han att platschefer har för låg lön.
— Jämfört med trä- och betongkillarna så har man inte så många kronor för att man är chef, menar han.

Bertil Larsson är 60 år och väl rotad i Linköping. Han tror att företagen är medvetna om att anställda som är över 55 år inte är särskilt flyttbenägna.
— Personal som man vet är mer rörlig måste man kanske värna om mer, säger han.

Han tycker inte alltid att platscheferna har varit undervärderade lönemässigt.
— Nej, det hände något runt 1980. Då stagnerade tjänstemännen inom byggbranschen. Därefter har vi släpat efter.

Orsaken tror han är att fackförbundet Ledarna har varit för svagt.
— Och att man har lyckats slå sönder oss som grupp med den individuella lönesättningen.
En lön mellan 36 000 och 40 000 kronor är mer rimligt för platschefer, menar Bertil Larsson.

— Med tanke på ansvarsbiten och de nya arbetsuppgifter som har tillkommit, som kvalitetsbiten och ekonomistyrningsbiten. Det finns inte så många fler sätt att värdera arbetet på än lönen, säger han.