Nyheter

Luftskepp kan göra come back i byggsektorn

Luftskepp kan vara effektivare än lyftkranar för vissa byggprojekt, och kan samtidigt ersätta markbundna transporter. Det visar en rapport från svensk byggindustri.

Vindkraftverk som blir allt större är en utmaning för byggindustrin. Tunga turbiner som ska monteras på upp till 150 meter höga torn i oländig terräng kan bli övermäktigt för konventionella kranar.

Där kan luftskepp, eller lyftballonger, fylla en funktion.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och byggbolaget Peab har låtit göra en studie för att beskriva luftskeppens potential som transportmedel inom bygg- och anläggningssektorn.

Det är inte bara för stora lyft till höga höjder som luftskeppen har en uppgift. Även för transporter av stora prefabricerade byggelement är luftskeppen lämpliga transportmedel.

Matts Lundin och Ulf Svensson har analyserat tre typfall som innehåller lyft, närtransporter och fjärrtransporter. Det handlar om att bygga en vindkraftpark, transport och uppförande av tre flerfamiljshus samt en platsbyggd byggnadshall.

Författarna har främst fastnat för lösningar från två företag, tyska Cargolifter och ryska Aerostatica. Cargolifter var aktuellt för ca tio år sedan, gick i konkurs i början av 2000-talet men håller på att återuppstå i ny regim. Aerostatica har än så länge endast visat modeller av luftskepp, men bedöms vara lovande.

Andra aktörer finns, såsom Boeing Skyhook, 21st Century Airships, Blackwater, Zeppelin, Lindstrand m fl, men rapporten koncentrerar sig kring lösningar knutna till Cargolifter och Aerostatica.

Cargolifter hann med att utveckla avancerade program för hantering av tungt gods. Med deras programvara kan man styra en lastkrok från en lyftballong med samma precision som en på en lyftkran. Carolifters ballonger kan användas för lyft även i vindstyrkor upp till 10 m/s.

Fram för allt vid bygget av vindkraftparten skulle luftskeppslösningen löna sig. Tveksamt däremot vid bygget av flerfamiljshusen, om det inte väljer en lösning med prefabricerade element från utländska tillverkare och transporterar dessa hela vägen från fabrik till byggplats.

Författarna ser gärna att de tre typfallen utreds närmare i samarbete med luftskeppsföretagen, men redan nu konstateras en rad fördelar med luftburen lasthantering:

* de är tysta

* de är miljövänliga på olika sätt

* de kan operera i stadslandskap dygnet runt

* de kan leverera gods utan omlastningar

* de stör inte andra transportslag

* de har små krav på infrastrukturinvesteringar

* de är inte belastade av invanda tankemönster inom transportområdet

Håkan Abrahamson / Ny Teknik