Nyheter

Luleå utvecklar ny typ av studentbostäder

Kort byggtid och billiga att hyra. Dessutom flyttbara. Luleå tekniska universitet leder ett projekt som ska utveckla en ny typ av studentbostäder.

Det treåriga projektet, som kostar 1,6 miljoner euro, ska mynna ut i nya och snabba byggmetoder och nya förbandsdetaljer. Delar av husen ska gå att återvinna. Kraven på ekologisk och ekonomisk hållbarhet är högt ställda.

– Just nu letar vi mark för kunna bygga en pilotbyggnad, i Kalix eller vid universitet i Luleå, säger Milan Veljkovic, professor i stålbyggnad på universitetet.

Med i projektet, som finansieras av EU, är också företaget Part i Kalix. En underleverantör till byggindustrin och specialist på prefabricerade badrumsmoduler.

Dessa moduler ska man i projektet försöka bygga om till moduler eller stålrörsskelett som bildar stomme i hus som ska användas till studentbostäder.

Tyskland, Belgien, Spanien och Portugal har tillsammans fem deltagare i projektet, företag och forskningsinstitutioner.