Nyheter

Lund i topp bland kommunerna

Lund

Trots en liten nedgång toppar Lunds kommun Byggfaktas sammanställning över total byggkostnad per invånare under 2021. På andra plats hittar vi Nacka följt av Västerås.
– Det är ett kvitto på att Lund är en expansiv och attraktiv kommun med en hög efterfrågan på såväl bostäder som verksamhetslokaler, säger Fredrik Ljunghill (M) kommunalråd med samordningsansvar för byggfrågor.

Under 2021 stod landets 20 största kommuner för sammanlagt 47 procent av den totala kostnaden för årets byggstarter. Totalt byggstartade projekt för 599 miljarder kronor. Trots en liten nedgång i byggstarterna jämfört med året innan så toppar Lund rankinglistan med byggstarter motsvarande 41 582 kronor per invånare. Största delen av byggstarterna rör bostäder.

– Vi ser ett fortsatt behov av att möte den enorma efterfrågan på bostäder, som är typisk för hela sydvästra Skåne. Det handlar om alla upplåtelse och boendeformer. Det vi vill göra ännu mer är att kunna förtäta med nya byggnader på redan hårdgjorda ytor, i syfte att hushålla med mark som trots allt är en ändlig resurs, säger Fredrik Ljunghill.

Efterfrågan på bostäder

I dagsläget upplever han inget som tyder på att trenden skulle vika nedåt. Efterfrågan på nya bostäder tror han kommer att vara fortsatt hög oavsett vad som händer i den övriga samhällsekonomin med exempelvis räntor och ökade byggkostnader. Erfarenheterna från finanskrisen 2008–2009 visade att bostadspriserna i Lund knappt påverkas av ekonomin i övrigt då efterfrågan är så hög.

– Behovet av det vi kallar ”blandad bebyggelse” är fortsatt stort. Det är närmare bestämt ett förhållningssätt för att bygga socialt hållbara bostadsområden, med en blandning av upplåtelse och boendeformer. Därutöver märker vi en stigande efterfrågan på kategoriboenden, till exempel seniorbostäder och studentbostäder, fortsätter han.

Vidare så ser Fredrik Ljunghill en trend där behovet av större hyreslägenheter ökar något.

– Ofta när man pratar om hyresmarknaden fokuserar man på unga vuxnas behov av att få en fot in på bostadsmarknaden, vilket underförstått skulle innebära behov av små hyresrätter. Men vi ser också att det finns en efterfrågan på hyresrätter med 4, 5 eller t o m 6 rum, säger han.

Nytt område i Lund

I relativ närtid ligger uttbyggnadsområdet Västerbro där Lunds kommun i nära samverkan med berörda fastighetsägare strävar efter att omvandla större verksamhetsområden till bostadsområden. En brist som Fredrik Ljunghill lyfter fram är verksamhetsmark för etablering av nya företag, men även expansion av befintliga näringar.

Det hänger ihop med att Lunds kommun äger relativt lite mark till följd av att man i årtionden varit relativt återhållsam avseende marknadsinterventioner. En annan anledning är att Lund stad är omgiven av Lundaslätten som är högklassig jordbruksmark och som vi inte får bebyggas utan vidare.Nacka tar återigen andraplatsen med byggstarter på 37 889 kronor per person. Även där är det mest bostäder som byggs, men även tunnelbanebygget bidrar.

– Vi kommer ha ett fortsatt högt utvecklingstempo under många år framåt med både privata och kommunala investeringar. Hela Nacka växer och utvecklas men framför allt i Nacka Stad där målet är att utveckla 13 500 nya bostäder, skolor och arbetsplatser i takt med utbyggnaden av tunnelbanan och annan infrastruktur som överdäckning av länsväg 222 med ny bussterminal, nya stadsgator, torg och parker, säger Nackas stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

Västerås klättrar från tolfte till tredje plats med byggstarter på 37 702 kronor per invånare. Bostäder, vägar och skolor är det som byggs mest.Eskilstuna står för det största fallet i rankingen, från första till tolfte plats. Mycket på grund av att byggtakten under 2020 tillfälligt drevs upp av byggstarten för en stor lager- och varuterminal.

KommunTotalt MKRBefolkningKr/pers
Lund5 294127 31641 582
Nacka4 089107 92137 889
Västerås5 829156 68437 202
Göteborg21 774586 61437 118
Umeå4 514131 06434 441
Gävle3 547103 18334 376
Uppsala7 734237 18032 608
Stockholm31 631979 00432 309
Borås3 664114 03032 132
Södertälje3 194101 00931 621
Jönköping4 193143 49429 221
Eskilstuna3 079107 49028 645
Helsingborg4 245150 18728 265
Malmö9 895351 03928 188
Norrköping3 870144 32826 814
Halmstad2 636104 48425 229
Sundsvall2 25499 36822 683
Linköping3 732165 54722 543
Örebro3 273156 94620 854
Huddinge1 714113 84315 056
Avser endast byggandet i de 20 befolkningsrikaste kommunerna. Beräknade byggkostnader för samtliga byggstartade projekt oavsett storlek, kategori och typ. Källa: Byggfakta