Nyheter

”Lyckats hålla igång verksamheten trots pandemin”

Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, vd Skanska. Foto: Kristoffer Marchi

Under tredje kvartalet har Skanska till viss del upplevt en återhämtning efter pandemins inledande effekter. Skanska har betydligt färre projekt som är påverkade av covid-19 jämfört med tidigare i år.

– Vi har anpassat verksamheten efter pandemin och säkerställt arbetsplatserna så det går att arbeta säkert, säger byggbolagets vd Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt. 

Ett fåtal projekt i Storbritannien och USA är fortfarande stängda. Anders Danielsson säger att det ofta görs i dialog med kunder eller för att det är lokala restriktioner som gör att det är svårt att få människor till arbetsplatser.

– Vi har lyckats bra, tycker jag, med att hålla i gång verksamheten trots den här pandemin. Vi såg en väsentlig lättnad i andra kvartalet att de projekt som var påverkade kom i gång igen, säger han med anledning av kvartalsrapporten.

Det som påverkar mest i nuläget är att verksamheten får anpassas för att hålla social distansering.

– Men det blir ett sätt att arbeta samtidigt, som vi kommer få ha över tid. Jag tycker vi visar i tredje kvartalet att vi är gång och med en förbättrad marginal i kvartalet. 

De lägre intäkterna för byggverksamheten under kvartalet är ett resultat av störningar relaterade till covid-19 samt kunders beslut att skjuta upp starten av nya projekt.

”Men också ett resultat av våra strategiska åtgärder för att förbättra lönsamheten genom att fokusera vår verksamhet och vara mer selektiva i vårt anbudsförfarande”, skriver Danielsson i rapporten.

Intäkterna i byggverksamheten uppgick till 34.442 miljoner kronor (40.969). Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 37.655 miljoner kronor.

Inom bostadsutveckling ökade volymerna under kvartalet. Skanska noterar att bostadsköpares förtroende har ökat markant efter sommaren, trots osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna.

På området Kommersiell fastighetsutveckling har den ekonomiska osäkerheten haft en negativ inverkan.

”På leasingmarknaden är hyresgästerna fortfarande tveksamma till att teckna nya hyresavtal. Under den senare delen av tredje kvartalet började hyresgästaktiviteten ta fart något”, skriver Anders Danielsson. 

  • Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 1.526 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 1.181 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.
  • Intäkterna summerade till 37.949 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 38.462 miljoner.
  • Orderingången summerade till 31,8 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 31,1 miljarder.

Nyhetsbyrån Direkt