Nyheter

Lyfter mångfaldsarbete med nytt stipendium

Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande och Lars Tengvall, vice ordförande, presenterar det nya Lars Bergqvist-stipendiet. Foto: Robert Haecks/Ledarna

Byggcheferna sätter ytterligare fokus på arbete med jämställdhet och mångfald.  
I höst kommer de för första gången att dela ut Lars Bergqvist-stipendiet till någon, eller några, som jobbar med frågorna.
– Det här är ett sätt att hålla Lars Bergqvists engagemang vid liv och samtidigt lyfta fram goda exempel, säger Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande.

Stipendiet, på 60 000 kronor, delas ut av en stiftelse som skapades av Byggcheferna 2018 för att hedra minnet av Lars Bergqvist, Byggchefernas ordförande under nästa 30 år, och hans arbete för ökad jämställdhet och mångfald inom branschen.
– Lars Bergqvist kämpade i många år för att förändra byggbranschen och det här är ett sätt att säkerställa att hans arbete fortsätter och drivs vidare framåt, säger Lars Tengvall, vice ordförande i Byggcheferna och initiativtagare till stipendiet.

Ansökningsperioden har nu öppnat för Byggchefernas 17 000 medlemmar, inklusive studerandemedlemmar.
– Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att hedra minnet av Lars Bergqvist, som la ner ett enormt engagemang på att få bort förlegade attityder inom byggbranschen, säger Lars Tengvall.

Stipendiet kan delas ut till redan genomförda, eller planerade insatser för att öka jämställdheten och mångfalden inom byggbranschen.
Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna och stiftelsen, hoppas på många ansökningar.
Uppsatser, workshops, digitala verktyg, böcker är några av exempel som stiftelsen ser som möjliga.
– Jag ser gärna att ansökningarna har en bredd och egentligen är det bara fantasin sätter gränser för vilka åtgärder som kan få stöd, säger hon.

Stipendiet är också ett sätt att lyfta fram goda exempel och att inspirera andra till att arbeta med jämställdhet och mångfald.
– Attityderna måste ändras. Byggbranschen ska vara en välkomnande bransch för alla, säger Kajsa Hessel.
– I grunden handlar det om respekt för alla människor och om att envist fortsätta det här viktiga arbetet, även om det ibland känns som väldigt lång väg kvar. Vi ska minnas att Lars Bergqvist aldrig såg svårigheter utan möjligheter, säger Lars Tengvall.

Ansökningarna kommer att bedömas av stiftelsens styrelse, som kommer att ta hjälp av utomstående experter inom jämställdhet och mångfald.
– Det är för att kvalitetssäkra ansökningarna, säger Kajsa Hessel.

Till och med 1 augusti tar man emot ansökningar.

Fakta: Lars Bergqvist-stipendiet

  • Stipendiet är på 60 000 kronor och delas ut till en eller flera personer som genomfört, eller ska genomföra, åtgärder som främjar ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn.
  • Ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar i Byggcheferna kan söka. (Minst tre månaders medlemsskap krävs.)
  • Ansökan är öppen nu och fram till 1 augusti.
  • Stipendiet delas ut i oktober av Stiftelsen Lars Bergqvist.
  • Stiftelsens styrelse, som kommer att ta experter till hjälp i bedömningen, fattar beslut om utdelning och utdelning sker i höst.
  • Ansökan görs på: byggcheferna.se/stipendium