Nyheter

Lyra godkänd – men kommunen hävdar byggfel

vattenreservoaren Lyra i Örebro
Lyra tornar upp sig på en höjd i Adolfsberg, södra Örebro. Bakom cortenstålet döljer sig två cisterner som totalt rymmer 15 000 kubik vatten. Foto: Anna Sjöström

Efter en andra slutbesiktning av vattenreservoaren Lyra är entreprenaden enligt besiktningsmannen godkänd. Men beställaren Örebro kommun anser att det fortfarande finns fel som måste avhjälpas och att entreprenaden inte borde ha godkänts.

Konflikter, upphandling som fick göras om, överklagande, förseningar och en tvist om armeringen – bygget av Lyra har varit motigt. Och nu tycks problemen fortsätta trots att bygget är klart.

Under september och oktober har Lyra genomgått en omfattande slutbesiktning av de olika delarna i bygget såsom stål, el, styrsystem, brandskydd, ventilation, betong samt byggnaden i sin helhet. 

Vid första slutbesiktningen underkändes entreprenaden på grund av brister i betonggjutningen i själva vattenreservoaren. Efter åtgärder från entreprenören NCC och ny besiktning den 25 oktober, kommer nu besiktningsmannen att godkänna entreprenaden. Men Örebro kommun och de betongsakkunniga motsätter sig det.

– Vi har ännu inte fått besiktningsmannens skriftliga utlåtande, så vi vill invänta det. Men Örebro kommun anser att entreprenaden fortfarande innehåller fel som måste avhjälpas. Både vi och de biträdande besiktningsmännen, som har expertkunskap inom betong, anser att entreprenaden inte borde ha godkänts. Slutbesiktningen visar tydligt att NCC inte har byggt betongkonstruktionen enligt de handlingar vi har gett dem, vilket innebär att den inte är kontraktsenlig, säger Stefan Sjögren, enhetschef på Vattenverket.

NCC: ”Vi har följt kontraktet”

Han säger att kommunen nu ska genomföra egna undersökningar och utredningar för att säkerställa att Lyra lever upp till kvalitetskraven. I väntan på de undersökningarna och utredningarna kommer kommunen att avvakta med fortsatta betalningar till NCC.

– Det är ännu inte klart vad som är nästa steg. Vi och de jurister vi anlitar inväntar det skriftliga utlåtandet från den fortsatta slutbesiktningen innan vi beslutar hur vi ska agera. Men helt klart är att vi och entreprenören ser olika på det här, säger Stefan Sjögren.

– Vi är glada och stolta över att ha färdigställt Lyra och att vattenreservoaren nu är godkänd i slutbesiktning. NCC delar inte kommunens uppfattning, utan står fast vid att vi har följt kontraktet.Vi är trygga med kvalitén på det vi har byggt. Vi beklagar att kommunen inte delar besiktningsmannens bedömning och hoppas kunna lämna över Lyra till invånarna i Örebro så snart som möjligt, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

Bild från slutbesiktningen av Lyra, här besiktas det skyddande skalet i Cortenstål
Bild från slutbesiktningen av Lyra, här besiktas det skyddande skalet i Cortenstål. Foto: Örebro kommun

Interna konflikter, avbruten upphandling och tvist om armeringen

  • 2015 tog politikerna i Örebro beslut om att bygga en ny vattenreservoar, med planerad byggstart 2017. Men sen följde det ena problemet på det andra.
  • Det var först interna konflikter på Tekniska förvaltningen som försenade starten. Längre fram i processen avbröts upphandlingen på grund av att den tekniska beskrivningen inte ansågs tillräcklig. Tidsplanen justerades då och angav att Lyra skulle stå klar i december 2021.
  • Hösten 2019 tilldelades NCC kontraktet och senare överklagades tilldelningen, något som försenade starten ytterligare.
  • I april 2020 kunde bygget starta.
  • Lyra är kraftigt armerad, med totalt över 640 ton armering. Just armeringen har orsakat en tvist mellan NCC och beställaren Örebro kommun. De är oense om hur mycket armering som, enligt kontraktet, ingår i projektet. I nuläget är tvisten inte avgjord. Läs mer om bakgrunden till tvisten här.