Nyheter

NCC i tvist om vattentornet Lyra

Vattentornet Lyra i Örebro. Foto: Simon Bratt

En tvist om mängden armering i Örebros nya vattenreservoar pågår mellan NCC och Örebro kommun. NCC har fakturerat beställaren miljonbelopp för tillkommande armering, något som kommunen inte tänker betala.
För mig är det glasklart vilken mängd armering som ingår i kontraktet, säger Stefan Sjögren, chef för vattenverket i Örebro.

I mars 2020 inleddes bygget av Örebros nya vattenreservoar Lyra, som ska ersätta det gamla vattentornet ”Svampen”.

– NCC bygger Lyra på utförandeentreprenad, vilket innebär att kunden ansvarar för all projektering, alla handlingar och materialval, förklarar Henrik Enell, divisionschef på NCC Infrastructure.

Armering utgör en betydande del av konstruktionen. Men beställaren och NCC har olika syn på hur mycket armering som, enligt kontraktet, ingår i projektet.  

Enligt Stefan Sjögren, chef på vattenverket i Örebro, har mängden uppgått till 630-640 ton armering nu när gjutningsfasen är över. Det är också den mängd som beställaren hela tiden utgått från.

– Vi anser att vi skrivit kontrakt på den mängden. För mig är det glasklart vad som ingår i kontraktet, säger Stefan Sjögren.

Men NCC har utgått från andra handlingar. De hävdar att mängden armering som behövts till konstruktionen har visat sig överstiga den mängd som angavs i förfrågningsunderlaget.

– Handlingarna med specificerad mängd armering har inkommit till NCC löpande under projektets gång. Därför kunde vi inte förutse att den ursprungligen angivna-mängden var för låg, utan detta framkom allt eftersom. Så snart NCC insåg att den armeringsmängd kommunen uppgett i förfrågningsunderlaget överskreds underrättades kommunen. Därför för NCC nu en dialog med Örebro kommun om vem som ska bekosta den överstigande mängden armering, säger Henrik Enell.

”Skillnad på 260 och 640 ton”

Stefan Sjögren hänvisar till de allmänna föreskrifterna där det framgår att armeringsmängden redovisas i konstruktionshandlingarna.

– NCC har missat hur mycket armering det går åt, det är stor skillnad på 260, som de utgått från, och 640 ton. Det går att ta ut den aktuella mängden ganska exakt från konstruktionsritningarna.

Beställaren har därför valt att bestrida armeringsfakturor från NCC.

– NCC har fakturerat lite drygt 60 miljoner som ÄTOR för armering, och dessa fakturor har vi bestridit. Utöver detta har NCC fakturerat andra ÄTA-arbeten och dessa har vi såklart betalat, säger Stefan Sjögren, och fortsätter:

Läs mer: Därför avbröts upphandlingen av Lyra>>

”Hoppas på överenskommelse”

Från NCC vill man inte bekräfta några summor eller mängder, men hoppas på en snar lösning.

– Vi hoppas fortfarande på att kunna nå en överenskommelse, säger Henrik Enell.

Han betonar samtidigt att NCC har ett nära och gott samarbete med kommunen och att bygget fortlöper i enlighet med den nya anpassade planeringen.

Gjutningsfasen av cisternen är klar och under januari går projektet in i nästa fas då pelarna och sedan de olika plattorna i fasaden ska monteras.

Det nya vattentornet förväntas stå klart under hösten 2022.

Läs mer: Lyra ersätter Svampen>>