Nyheter

Machokulturen drabbar även män

Paneldebatt med Byggcheferna. Foto: Anna Sjöström.

Byggbranschen måste jobba med sin kultur och sin image, stärka ledarskapet och lyfta fram förebilder.

Det räcker inte med att bara få in fler kvinnor i branschen om man vill utrota machokulturen.

När Byggcheferna gjorde en enkät om kompetensbristen i byggbranschen upptäckte man ett sidospår.

– Vi ser att både kvinnor och män lämnar byggbranschen på grund av en omodern arbetskultur. Det var inte riktigt vad vi trodde. Om detta inte åtgärdas kommer kompetensbristen att leda till akuta problem för de planerade byggena i Sverige, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Med anledning av detta arrangerade Byggcheferna en paneldebatt i Almedalen om kompetensbrist, bland annat till följd av machokulturen.

I Byggchefernas undersökning uppger nio av tio byggföretag att det behövs fler kvinnliga byggchefer och åtta av tio att arbetsklimatet i byggbranschen måste bli modernare för att fler kvinnor ska söka sig till branschen.

– Fler kvinnliga byggchefer är en lösning på kompetensbristen, men det är inte kvinnorna som ska förändra arbetskulturen. Den förändringen måste männen åstadkomma, säger Lars Bergqvist.

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och nu aktiv samhällsdebattör, ställde frågan hur branschen hade svarat i undersökningen om ett annat förhållande gällt på arbetsmarknaden.

– När kompetensbrist hotar vill branschen ha in fler kvinnor. Men om vi istället haft en stor konkurrenssituation – hade man svarat likadant då? 

– Det räcker inte med att få in fler kvinnor för att få bort machokulturen. Det finns alltid mobbare. Vi måste ”back to basic” och jobba med värderingar och attityder. Det behövs starka chefer som tar mobbarna i örat tydliggör att deras beteende inte är acceptabelt, menar Stefan Fölster, chef på Reforminstitutet.

Byggbranschen är en bransch med tydliga utmaningar. Det var panelen överens om.

– Men det som är positivt är att den här frågan hela tiden kommer upp på agendan. Det finns en stor vilja till förändring. Det tar tid att förändra kulturer, särskilt då vi jobbar i decentraliserade organisationer där verkligheten finns ute på byggarbetsplatserna och där många fler än våra anställda finns, säger Pia Höök, Diversity Manager, Skanska.