Nyheter

Machokulturen har ökat i branschen under pandemin

Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius tycker att utvecklingen är oroväckande. Machokulturen i branschen har ökat enligt senaste Machoindex.

Sexistiska, homofobiska och rasistiska skämt förekommer på arbetsplatserna enligt sju av tio byggchefer. Totalt sett har machokulturen i samhällsbyggnadssektorn ökat med fyra procentenheter 2022 jämfört med mätningen för två år sedan. Det framgår av Byggchefernas senaste Machoindex.

Machoindex mäter machokulturens utveckling i branschen bland 1 800 chefer. Machoindex 2022 visar att machokulturen under pandemiperioden har ökat från 46 procent i mars 2020 till 50 procent i dag.

– Utvecklingen är bekymmersam. Vi hade redan i första mätningen mer machokultur än vi som bransch har råd med, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Enligt manliga chefer under 40 år är machoindex hela 57 procent.

– Olika grupper av chefer uppfattar samma verklighet helt olika. Exempelvis tycker chefer som är män yngre än 40 att det finns väsentligt mer machokultur än äldre chefer.

Släppt de mjuka frågorna

Varför det skett en försämring under pandemin kan Jeanet Corvinius bara spekulera i, men hon tror att pandemin har tvingat fram nya arbetssätt och sätt att avrapportera, samt att de mjuka frågorna fått stå tillbaka.

– I en kris jobbar företagen för att överleva. Då blir det lätt att de släpper de långsiktigt viktiga frågorna. När anställda sedan börjat komma tillbaka till sina jobb rent fysiskt är det kanske så att de ser med nya ögon på hur allt fungerar och hur vi beter oss.

Detta ”bakslag” tror hon kan rätta till sig.

– Företag kan nyttja detta till något positivt när vi kommer tillbaka till kontoren och vill ha trygga och sociala arbetsplatser. Man kan uppmuntra till att ”nu ska vi ha det bättre”.

Diskriminerande skämt vanligast

Enligt sju av tio chefer dras grova skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest.

– Jag tror att alla initiativ som bidrar till att människor blir mer medvetna om machokultur kan vara en del i att skapa en schystare, sundare, säkrare och mer inkluderande kultur i hela branschen. De flesta vill inte vara oschyssta eller diskriminerande men kan behöva hjälp att se bortom den egna normen för att lyckas med det i praktiken, säger Jeanet Corvinius.

Enligt henne motverkar machokultur social hållbarhet, ett område där kraven på åtgärder och transparens i redovisningen blir allt tuffare. I takt med att ansvaret för en hållbar leverantörskedja ökar måste företagen på allvar börja motverka den skadliga machokulturen. Byggcheferna menar att det behövs mätverktyg så att företagen på ett enkelt och transparent sätt kan redovisa hur arbetet för ökad inkludering utvecklas.

– 2022 växer social hållbarhet ihop med det övriga hållbarhetsarbetet och då behövs Machoindex.

Svevia går i bräschen

Svevia är ett företag som går i bräschen; det första företaget i branschen att ta fram ett eget machoindex bland sina 2000 medarbetare.

– Vi har sedan lång tid tillbaka jobbat med att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som inkluderar alla och som motverkar en machokultur. För att komma vidare i vårt arbete med kultur- och jargongfrågor valde vi att använda Byggchefernas Machoindex. I jämförelse med cheferna i samhällsbyggnad står vi oss bra med ett resultat om 26 procent. Men vi är långt ifrån nöjda och med hjälp av resultaten i indexet kommer vårt arbete nu att ske än mer effektivt och fokuserat, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia, i ett pressmeddelande.

Inom kort kommer Byggcheferna att lansera ytterligare mätverktyg för att på ett enklare sätt kunna ta tempen på machokulturen på den egna arbetsplatsen.

Fakta

Machoindex utvecklades 2020 av Byggcheferna i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson.

Med machoindex kan företaget göra en gedigen kartläggning av hur mansdominans och mansnormer påverkar arbetsmiljön.