Krönikor & Debatt

Machouppropet

Machouppropet. Jeanet Corvinius, Jack Len, Sara Tocklin, Kristina Hansen, Gabriella Hagman, Johan Edlund.
Machouppropet. Jeanet Corvinius, Jack Len, Sara Tocklin, Kristina Hansen, Gabriella Hagman, Johan Edlund.

Bygg- och anläggningsbranschen kämpar sedan länge för att förändra den skeva könsbalansen och få fler kvinnor att välja jobb i branschens företag. I nedan debatt-artikel uppmanar sex branschprofiler företagsledare inom bygg- och anläggningsbranschen att agera för att motverka machokulturen på byggarbetsplatserna.

Myndigheter och politiker sätter upp mål på mål om antal utbildningsplatser. Men trots att vår bransch kan erbjuda några av de roligaste och mest meningsfulla jobben, och trots att företagen gör stora rekryteringskampanjer, så vänder inte trenden. Exempelvis är färre än två procent av byggnadsarbetarna kvinnor. Problemet är att det inte går att rekrytera sig ur ojämställdheten om arbetsplatskulturen som kvinnorna möter är exkluderande mot dem. Om det exempelvis skämtas hånfullt om just de vi vill ska trivas. Och det är precis så det ser ut.

När branschorganisationen Byggcheferna gör mätningar bland chefer i samhällsbyggnadssektorn svarar kvinnliga chefer tre gånger så ofta att det skämtas om hur kvinnor är på deras arbetsplatser. 20 procent av kvinnorna svarar att det förekommer ofta eller mycket ofta. Bara två procent av deras äldre manliga kollegor, chefer +60 år, håller med.

Det finns också en risk att de unga som kommer ut i praktik avskräcks av attityder och en jargong som de inte känner sig bekväma med och därför lämnar branschen.  

Detta är resultatet av att vi inte har lyckats bryta med de sedan många generationer nedärvda machoattityderna i vår bransch. De har fått härja fritt.

De skapar osunda kulturer som stänger ute människor som inte tillhör den smala mansnorm som machokulturen definierar. En kultur som också gör oss till en av de mest skadedrabbade branscherna. De senaste tre åren har i snitt 9 personer per år dött i arbetet i bygg- och anläggningsbranschen. Så har det sett ut i decennier utan att trenden brutits.

Machokulturen har ett starkt fäste i vår bransch. Första steget i en förändring är att bli varse om problemet och kunna tala öppet om det. Att se machokulturens koppling till skador, olyckor, kompetensbrist, till och med korruption, och inse att machokulturen gör oss mindre lönsamma. Den är den affärsrisk vi till nyligen talat tyst om.

Mitt under rådande kris har det dock börjat hända saker bland företagen i branschen. Vi är ett antal företag och aktörer som har bestämt oss: machokulturen ska bort från våra arbetsplatser. Vi har dock ett problem. Det räcker inte att några företag går i bräschen medan de flesta är passiva. I vår bransch möts våra medarbetare i olika byggprojekt. Våra olika företagskulturer blandas och en projektkultur skapas. Som bekant är ingen kedja starkare än dess svagaste länk. Precis så är det med projektkulturen.

Därför uppmanar vi nu alla företagsledare i bygg- och anläggningsbranschen att agera för att motverka machokulturen från våra gemensamma byggarbetsplatser.

Den goda nyheten är att det inte behövs något nytt eller några dyrbara investeringar. Allt finns redan på plats att använda. Kunskapen om machokulturen är kartlagd sedan tre år av Byggcheferna så vi vet hur problemet ser ut. Verktygen, erfarenheterna och metoderna är redan framtagna och tillgängliga. Kontakta någon av oss så berättar vi hur just vi har gjort.

Att motverka machokulturen är den lönsammaste affärsutveckling du kan göra.

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna, initiativtagare till Machoindex

Jack Len, regionchef Lambertsson som är en del av Peabkoncernen

Sara Tocklin, Direktör HR och affärsstöd Svevia  

Kristina Hansen, Vd Structor Byggteknik Dalarna AB, initiativtagare till Dalauppropet med 83 dalabaserade företag bakom sig

Gabriella Hagman, Vd Mondo arkitekter Dalarna AB, initiativtagare till Dalauppropet

Johan Edlund, vd TL Bygg, initiativtagare till Sila Snacket