Nyheter

Magnolia Bostad förlorar skiljetvist

Magnolia Bostad har förlorat en tvist i skiljedomstol och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2015 ingick ett bolag inom Magnolia Bostad ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av ett fastighetsägande bolag. Magnolia Bostad framställde därefter krav på säljaren med anledning av garantibrott i aktieöverlåtelseavtalet, vilket säljaren bestred. Magnolia Bostads dotterbolag har fått sitt garantispråk ogillat av Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut.

Magnolia Bostad har ålagts att ersätta kostnaderna i skiljeförfarandet med sammanlagt 5,25 miljoner kronor, beloppet inkluderar motparternas rättegångskostnader.

Till följd av detta kommer Magnolia Bostad få en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018 om totalt 25,45 miljoner kronor. Kassaflödespåverkan blir 5,25 miljoner kronor, skriver bolaget.

Nyhetsbyrån Direkt