Nyheter

”Mäklarstatistik förskönar siffror”

Mäklarstatistik förskönar siffrorna när de redovisar prisutvecklingen på bostäder. Statistiken bygger på ett medelvärde, vilket innebär att de stora prisrasen uteblir, skriver Affärsvärlden.

Mäklarstatistik redovisar varje månad prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Men siffrorna förskönas genom att de bygger på ett glidande medelvärde. Till exempel handlar decembersifforna om ett medelvärde på försäljningarna mellan oktober och december. Det innebär att de stora prisfallen på korta tider uteblir.

Sedan oktober 2008 rapporterar Mäklarstatistik prisutvecklingen månadsvis, och inte som tidigare löpande medelvärden under tremånadersperioder. Enligt Affärsvärldens genomgång stämmer siffrorna som Mäklarstatistik har redovisat före och efter förändringen inte överens. I fallet med Stor-Stockholm visar den nya kurvan hela tio procent högre försäljningspriser än siffrorna som tidigare har redovisats.

Anders Hallberg, analytiker på Mäklarstatistik, håller inte med om Affärsvärldens kritik att siffrorna inte stämmer överens.

– De blandar både äpplen och päron. I november ändrade både våra viktningsmodeller och gallringsmetoder och då har vi givetvis ändrat de historiska värdena så att vi får jämförbara siffror. Men Affärsvärlden jämför med våra gamla siffror i gamla pressmeddelanden, säger han.

Den del av kritiken som handlar om att stora och snabba prisfall uteblir håller Anders Hallberg delvis med om:

– Med ett glidande medelvärde över tre månader blir inte kurvorna lika volatila som med enmånadersperioder, det är sant. Men vi har sagt att ett glidande medelvärde är ett bättre mått, det är en säkrare siffra eftersom det handlar om en längre period och man rensar från säsongsvariationer.

Sedan november redovisar Mäklarstatistik också siffror från uppgjorda kontrakt, till skillnad från tidigare, när statistiken utgick ifrån registrerade lagfarter. Det kan ta upp till tre månader innan en lagfart registreras, vilket innebär att decembersiffrorna tidigare kunde handla om försäljningar gjorda under september eller oktober.

– Det är skillnaden mellan våra och SCB:s siffror. SCB rapporterar statistik från lagfarter men nu tar vi våra siffror från kontrakten via mäklarna, säger Anders Hallberg.