Nyheter

Maktskifte i Peab

Ägarstrukturen i Peab har ändrats genom en stor aktieaffär där 20 miljoner aktier bytt ägare.

Affären är en del i den pågående generationsväxlingen i företaget.

I strukturaffären har Sara Karlsson och Svante Paulsson med bolag sålt 15,7 miljoner A-aktier. Majoriteten av dessa, 12 miljoner, har köpts av Fredrik Paulsson och Mats Paulsson med familjer och bolag som samtidigt sålt 4 miljoner av sina B-aktier.

Efter affären ser ägarstrukturen för de berörda parterna ut så här:

Mats Paulsson med familjer och bolag äger 17,2 procent av kapitalet och 28,9 procent av rösterna.

Fredrik Paulsson med familjer och bolag äger 9,6 procent av kapitalet och 29,4 procent av rösterna.

Karl-Axel-Granlund med familj och bolag äger 6,7 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna.

Malte Åkerström med familj och bolag äger 0,9 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

Göran Grosskopf med familj och bolag äger 0,4 procent av kapitalet och 1,4 procent av rösterna.