Nyheter

Mälarporten ”hetast” i Mellansverige

Mälarporten. Bild: BIG

Projektet Mälarporten i Västerås klättrar upp på förstaplatsen. Totalt planeras för cirka 7 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser i området. Just denna typ av förtätnings- eller stadsläkningsprojekt är något som är prioriterat i Västerås för att skapa en långsiktigt hållbar stad.

Vi har inga nykomlingar på listan över de hetaste projekten i Mellansverige (Stockholms län ej inräknat) utan här byter projekten bara plats med varandra. Mälarporten i Västerås hoppar upp på förstaplatsen.

Mitt emellan stadskärnan och Mälaren i centrala Västerås planerar Västerås stad för en stor stadsomvandling. Området består idag av två stadsdelar och präglas av industrier och gammal industrimark.

Den gällande översiktsplanen för området slår fast att industrierna ska ge plats åt en blandad stadsbebyggelse som kompletterar stadskärnan och skapar förutsättningar för fler att bo och arbeta centralt i staden. Därför planeras för cirka 7 000 bostäder och cirka 15 000 arbetsplatser i området. Just denna typ av förtätnings- eller stadsläkningsprojekt är något som är prioriterat i Västerås för att skapa en långsiktigt hållbar stad.

Mälarportens styrka ligger i läget, med city runt hörnet och Mälarens strand som avgränsar projektområdet i söder och väster. Men Mälarporten hyser en annan stor fördel i och med att det befintliga och även det planerade nya resecentrumet ligger i området. Fler funktioner och aspekter som ska rymmas i Västerås nya stadsdel och det blir allt från service, nöjen, rekreation, parker och mötesplatser för att skapa en hållbar stadsstruktur och en bra blandning och väl avvägd markanvändning.

Ett planprogram med uppgift att länka samman stadens stråk och platser som länge varit uppbrutna av infrastruktur och industrier planeras gå ut på samråd under 2022. Detaljplanen för resecentrum är planerad att gå ut på granskning nu under hösten 2021. Byggtid för etapp 1 av resecentrum (efter antagande) beräknas till tre år.

Som nämnt hittar vi Västerås befintliga centralstation i just Mälarporten, med entré mot stadens city och Vasaparken. Stationen har sedan länge varit för liten för stadens flöden av resenärer, med trängsel på perronger och tåg som inte kan avgå i tid. Nya områden på resecentrums ”baksida” har också utvecklats under de senaste 20 – 30 åren, så som Lillåudden och Öster Mälarstrand.

Resecentrum är designat av danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group, och ska byggas i två fristående etapper. Den första byggs i närtid och den andra etappen byggs tidigast 2035. Byggandet sker i nära samverkan med Trafikverket.

Text: Annica Jansson

Mellersta Sverige (exklusive Stockholm)

          

Ranking Tidigare placering Projektnamn Rubrik Kommun Byggherre Byggkostnad Mkr Byggstart
1 2 Projekt Mälarporten Utveckling av stadsdel med bl.a. anläggning för resande i Västerås Västerås Västerås stad, Kungsleden Fgh AB, ABB AB, Klövern AB, Hemfosa Sverige AB, Jernhusen Fgh AB 1000 2022 
2 5 Sivia torg Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala Uppsala Mässing Property Management AB 550 2022-02
3 1 Mälarsjukhuset, E62 Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna Eskilstuna Region Sörmland 2200 2019-10
4 3 Nytt Akutsjukhus Västerås, etapp 1 Nybyggnad av sjukhus i Västerås Västerås Region Västmanland 6800 2023 
5 4 Myran Norra Nytt handels- och verksamhetsområde i norra Enköping Enköping Skanska Sverige AB Ej officiell 2022 
6 6 Nya Fyrishov, etapp 1 Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala, etapp 1 Uppsala Fyrishov AB 400 2022 
7 8 kv Spinnhuset, etapp 2 Nybyggnad av bostäder och kontor i Norrköping Norrköping Spinnhuset Fastighets AB 70 2022-02
8 7 Hotell Svea Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping Norrköping SMEBAB Rosen AB 200 2022-02
9 9 Climate arena, Gettjärn Ny test-/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne Sunne Byggherre ännu ej fastställt 5500 2022 
10 10 Resecentrum, Örebro Ombyggnad av resecentrum i Örebro Örebro Örebro kommun 500 2025 

Förklaring: Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Byggfaktas olika tjänster Mitt Sverige Bygger, Byggfakta Live och Smart för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem. När de hittat ett intressant projekt kan de genom ett enkelt klick punktbevaka det, vilket innebär att de får ett mail så fort något nytt händer, det kan t ex vara att en entreprenör blir anlitad, byggstarten blir flyttad eller en ny anbudstid rapporteras. Listan består av de projekt som flest antal personer valt att punktbevaka.


Källa: Byggfakta via tjänsterna Mitt Sverige Bygger, Byggfakta live och Smart. Sveriges mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.