Nyheter

Målet: 1 000 mobila bostäder

Det är svårare än någonsin för unga att hitta en bostad.

Nu har Svenska bostäder och ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu tröttnat på att vänta.

Genom konceptet Snabba hus ska de bygga 1 000 tillfälliga bostäder åt unga i Stockholm.

– Man har känslan att Stockholm är rätt trångt men när man börjar se efter finns det ganska mycket mark som inte används, säger Ingegerd Bills, kommunikationschef på Svenska bostäder.

Tillsammans med organisationen jagvillhabostad.nu har det kommunala bostadsbolaget skapat konceptet Snabba hus. Med exploateringskontorets hjälp letar de nu efter lämplig mark där de kan ansöka om tillfälligt bygglov för mobila lägenheter.

– Vi scannar hela Stockholm, det viktiga är att det är trevliga miljöer där unga vill bo. Vi har inga exakta platser än, men det kan till exempel vara gräsplättar eller parkeringsplatser som inte används, säger Ingegerd Bills.

Konceptet har arbetats fram i nära samarbete med unga för att ta reda på hur de helst vill bo. Bland annat har fokusgrupper genomförts.

Målet är att bygga 1 000 mobila bostäder. Genom att ansöka om tillfälliga bygglov kan husen komma på plats snabbare.

– Det är jätteroligt att göra något här och nu. Vi ska givetvis fortsätta bygga bostäder åt unga och alla som bor i Stockholm. Men det här är ett sätt att få fram något i väntan på permanenta lösningar.

Projektgruppen har gått ut med förfrågningsunderlag till byggföretag som kan tänkas vara intresserade och ha rätt kompetens. Förhoppningen är att ha en byggentreprenör färdig inom två månader.

Under själva byggandet kommer hållbarhet och flexibilitet att vara viktigt.

– Vi har höga krav. Vi vill ha hög kvalitet och högt miljöfokus.

 

Fakta – Bostadsbristen

  • Närmare 300 000 unga vuxna mellan 20-27 år söker aktivt egen bostad.
  • För att fylla behovet behövs närmare 200 000 nya bostäder.
  • Mer än var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år bor ofrivilligt hos sina föräldrar.
  • Fler än 400 000 personer står i kö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.
    Källa: Svenska bostäder.