Nyheter

Målet: Att bygga en fossilfri förskola

Konceptbild av en hållbar förskolebyggnad. Bild: Liljewall Arkitkter

Fossilfri byggnation – är det möjligt?
Lokalförvaltningen i Göteborg ska försöka och satt målet att bygga fossilfritt i form av en förskola med minimalt klimatavtryck i allt från transporter till materialproduktion. 
Förskolan, som fått namnet Hoppet, ska vara klart 2021 och lokalförvaltningen söker nu efter innovativa leverantörer.

2017 gav kommunfullmäktige lokalförvaltningen i Göteborgs stad uppdraget att bygga en fossilfri förskola.
–  Syftet är att belysa frågan och driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria produkter och processer, men också välja de som redan finns. Det är ett steg i Göteborgs Stads, och på sikt Sveriges och resten av världens, omställning till ett fossilfritt samhälle utan klimatpåverkan, säger Bodil Sjans, projektledare lokalförvaltningen.

Tanken är att förskolan, som ska byggas på Hisingen, ska bli startskottet för något större, att den kan inspirera andra och lyfta fram fossilfria produkter under projektet. Dessutom kommer Hoppet att ligga till grund för kravställningen i alla byggprojekt inom Göteborgs Stad.

– Det är inte bara en förskola utan så mycket mer. Vi kallar den Hoppet eftersom det gäller så mycket mer än en enskild byggnad. Vi har uppdraget att driva på och förbättra förutsättningarna för hållbart byggande i Göteborg, och då använder vi detta konkreta byggprojekt som en spjutspets, säger Bodil Sjans.

Utmaningarna med projektet är många, säger hon, och det kommer att bli en stor utmaning att nå alla mål.
– Men vi ser det som vårt ansvar att göra ett ärligt försök. Vi behöver hitta genuint intresserade samarbetspartners som vill göra detta tillsammans med oss. Just nu är fokus på att hitta en huvudentreprenör för partnering. Genom hela projektet behöver vi med denne och övriga som vi tillsammans sedan anlitar arbeta öppet och transparent– med stor lyhördhet och tillit. Tillsammans ska vi vara kreativa och nytänkande där så behövs och enträget och på allvar göra vårt yttersta för att lyckas skapa den fossilfria förskolan.

Just nu håller de på med att ta fram underlag för att inom de kommande månaderna handla upp entreprenören i en samverkansentreprenad.

Tiden är en annan en stor utmaning.
– Vissa saker kräver mer tid, vi kommer säkert komma fram till saker vi kan göra men det är en lång process att få dem testade och godkända, men då har vi genom projektet i alla fall satt bollen i rullning, säger Bodil Sjans.

Hittills har projektet bland annat analyserat vilka fossila ämnen som normalt används i en förskola samt dess klimatpåverkan, haft omvärldsbevakning av andra satsningar på fossilfritt byggande, påbörjat en identifiering av vilka alternativa icke fossila material som finns och inom vilka områden det saknas.

–  Vi har en nära kontakt med branschen för att främja och initiera produktutveckling. Och vi behöver branschens hjälp, har du tips idéer och tankar som du tror kan vara av intresse för projektet tvekan inte att höra av er.