Nyheter

Malin Löfsjögård får SVR-priset

Civilingenjören blev politiker. Och fortsatte arbetet med sänkta byggkostnader. Nu får Malin Löfsjögård SVR-priset.

”Malin har genom sitt arbete som riksdagsledamot, ledamot i Trafikutskottet och ordförande i den statliga Produktivitetskommitén främjat samhällsutvecklingen och har synliggjort behovet av fungerande och effektiva infrastruktursatsningar.” Så står det i motiveringen.

Den kommitté Malin Löfsjögård leder ser över hur infrastrukturprojekt kan byggas effektivare.

Det uppmärksammas nu av föreningen SVR samhällsbyggarna, en branschövergripande ideell teknik- och nätverksorganisation där medlemmarna i huvudsak är ingenjörer inom byggsektorn.

I motiveringen om Malin Löfsjögård står vidare:

”Genom sina fördjupade kunskaper inom byggmaterial tillför hon den beslutande makten i Sverige viktig kompetens inför de stora nationella satsningar inom infrastruktur som behöver göras. Hon är ett föredöme för alla samhällsbyggare genom att agera där det får effekt och inspirerar genom att visa att ingenting är omöjligt.

Ann-Sophie Edquist-Ekman tilldelades Clarence Morberg-stipendiet på 10 000 kronor.

Jan Byfors, NCC, är ny vice ordförande i SVR med avsikten att kunna ta över efter ordföranden Lise Langseth.