Nyheter

”Malmö måste prata med en tunga”

Malmö stad skapade en intern projektorganisation för Citytunneln. Syftet var att ge projektet en ingång till kommunens förvaltningar och samordna kommunens arbete.

– På så vis har vi underlättat för Citytunnelprojektet, säger Klas Nydahl på Malmö stad. Redan när Malmö stad arbetade med anslutningarna till Öresundsbron insåg man att kommunen behövde en intern projektorganisation. – Vi lärde oss att Malmö måste prata med en tunga. Malmö stad har liksom Region Skåne varit med och finansierat Citytunneln. Det goda samarbetet mellan Banverket, Region Skåne, Citytunnelprojektet, Malmö stad och Jernhusen ser Klas Nydahl som en viktig framgångsfaktor i projektet. – Jag tror att en samarbetsatmosfär från första stund är ganska ovanlig, säger han.