Nyheter

Malmö ska växa – rakt ut i havet

En skärgård formad som Zlatan, eller en linbana över havet till en ny stadsdel utanför Malmö. Det är inte så avlägset som det låter. När Malmös stadskontor arbetar med en ny översiktsplan utreds möjligheterna att bygga en skärgård.

– Vi har tittat på hur man ska lösa den höjning av havsnivån som de flesta experter anser kommer att äga rum i framtiden. En lösning kan vara att bygga vallar i form av öar, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Malmö kommun har med hjälp av olika prognoser kommit fram till att all ny bebyggelse ska ligga tre meter över havet för att vara säker vid framtida havshöjningar. En stor del av dagens bebyggelse ligger under den gränsen och måste skyddas.

– Taxeringsvärden för flera miljarder kan gå förlorade annars, så drivkraften att hitta en lösning är stor, säger Christer Larsson.

Men att bygga en hel skärgård, som ska sträcka sig mellan Västra hamnen och Ön i Limhamn, låter ju å andra sidan inte så billigt. Hur ska det finansieras?</b>

– Vi vet ännu inte hur dyrt det kan bli eller hur det ska finansieras. Nu arbetar vi bara på att få med detta i en ny översiktsplan. Sedan måste man utreda de ekonomiska, hydrologiska och biologiska konsekvenserna, säger Christer Larsson.

Idén att bygga öar utanför Malmö är inte heller ny. – Redan på 1970-talet fanns det liknande planer. Den här gången har idén vuxit fram hos oss det senaste året, säger han.

Christer Larsson har studerat liknande projekt i Dubai och Holland för att få mer kunskap. – Att bygga som man har gjort i Dubai känns för storskaligt för oss. Då är vallarna utanför Amsterdam intressantare.

För att få inspiration vände sig stadsbyggnadskontoret nyligen till studenter på bland annat en designkurs på Lunds tekniska högskola. Bland förslagen från studenterna fanns en skärgård, formad som fotbollsstjärnan Zlatan.

Jag har hört att ni dissade det förslaget. Varför?</b>

– Nja, jag vill inte säga att vi dissade något. Arbetet med studenterna har varit jätteroligt och vi kommer att göra det nästa år igen, säger Christer Larsson.

Tanken är också att öarna inte bara ska hindra översvämningar. – Exakt hur stora öarna kan tänkas bli är svårt att säga, men ett par tusen bostäder, samt arbetsplatser ska kunna byggas här. Visionen är att allt som byggs ska försörjas helt av förnybara energikällor.

När kan öarna stå klara?</b> – Det är långt kvar, men det vore roligt om öarna kunde vara på plats till 2030, då Malmö har som mål att helt försörjas av förnybara energikällor, säger Christer Larsson.