Nyheter

Malmö skriver upp prognosen för bostadsbyggande

Bild: Malmö Stadsbyggnadskontor

3 500 bostäder väntas börja byggas i Malmö under 2018. Det är en uppskrivning av prognosen med 500 bostäder.

Bakgrunden är det stora antal bostadsprojekt som beviljades bygglov under senare delen av våren och under hösten 2018, som därmed är redo att börja byggas. 

Detta framgår av rapporten Uppföljning av bostadsplanering och byggande för tertial 2, som presenterades för stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. 

Bostadsbyggandet i Malmö har ökat de senaste åren. I genomsnitt har nästan 2 600 bostäder byggstartats per år sedan 2013. Hittills i år har 2 325 bostäder börjat byggas runt om i Malmö. Ytterligare drygt 1 600 bygglov ligger klara för bostäder som kommer att påbörjas efterhand under hösten 2018 och våren 2019. Prognosen för helåret skrivs därför upp från 3 000 till 3 500 bostäder.

Den höga utbyggnadstakten har potential att fortsätta även kommande år. Sammantaget på kommunal och privat mark finns nästan 10 000 bostäder i byggklara detaljplaner. Ett osäkert marknadsläge under våren 2018 innebar en avvaktande inställning bland hushållen, vilket i sin tur medförde att utbyggnadstakten planade ut något jämfört med förra året. Under hösten ser den dock ut att hämta sig något.

– Många vill bo och verka i Malmö, det är något vi ska vara stolta över och ta tillvara. Den fortsatt höga byggtakten är ett kvitto på stadens hårda arbete, i många led och under flera års tid, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.