Nyheter

Malmö stad har utsett årets vinnare

Kontorshuset Origo är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Foto: Bojana Lukac

Malmö stads miljöbyggnadspris Gröna Lansen går till kontorshuset Origo i Hyllie, där Wihlborgs Fastigheter och White Arkitekter står bakom projektet.  Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset är 13 radhus på Solbacken av Hauschild + Siegel, som både är arkitekt och byggherre till projektet. 

– Brf Shiitake visar att det går att skapa en god livsmiljö med stor funktionalitet på liten yta och att det går att förtäta utan att göra avkall på grönska och växtlighet. Här finns utrymme för både en privat sfär och gemenskap med både grannar och grannskap. Det här är ett mindre bostadsprojekt som kan inspirera och vara förebild även till större projekt i staden, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande. 

– Stadsdelen Hyllie har fått ännu en arbetsplats med en stark miljöprofil och hög trivselfaktor. Origos styrka är ett tydligt hållbarhetstänk under hela byggprocessen, vilket har bidragit till ett effektivt och klimatsmart byggande, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd för stadsbyggnad och miljö.

Fakta om projekten och juryns motiveringar:

Brf Shiitake:
Typ av projekt: Radhus, 13 bostadsrätter med gemensamma funktioner
Byggherre: Hauschild & Siegel
Arkitekt: Hauschild & Siegel
Färdigställt: 2019
Fastighet: Lien 2 och 5
Adress: Vilebovägen 25, Solbacken

Juryns motivering
”Med skickligt gestaltade rumsliga sammanhang både inomhus och utomhus, väver Brf Shiitake samman arkitektoniska och sociala värden till en unik boendemiljö och tar radhusboendet till nya höjder. Med flexibilitet, delande och gemenskap som ledord har stor funktionalitet skapats på en liten yta. Projektet tillför sinnlighet och värme till platsen, med sitt särpräglade men lågmälda formspråk, fina materialhantering och artrika och varierade utemiljöer. Brf Shiitake visar på ett föredömligt sätt hur man med inlevelse och omsorg kan ge form åt rum – för både enskildhet och samvaro.

Origo:
Typ av projekt: Kontor med lokaler i bottenvåningen
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt: White Arkitekter
Färdigställt år: 2019
Fastighetsbeteckning: Bure 2
Adress: Bures gata 11 och 13 A, Hyllie

Juryns motivering
”Origo är arbetsplatsen som känns nästan som hemma. Här förenas ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk med en omsorg om trivsel och välbefinnande. Varje kontorsdel har en egen balkong med plats för utevistelse, växtlighet och odling. Genom volymhantering och gestaltning samspelar projektet väl med bostadsområdet runtomkring och ger en ny dimension till kontorshus. Bekväma cykelparkeringar på bottenplan och omklädningsrum i direkt anslutning uppmuntrar till cykelpendling. Miljöbyggnad Guld och ett eget miljöprogram med utökade kravställningar, förverkligar de höga ambitionerna från projektering till genomförande och gör Origo komplett.”

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.