Nyheter

Malmö testar ny solenergiteknik

Nyfiken på framtidens solkraftverk? Åk till Malmö. Där kommer Ripassos första testanläggning att byggas i höst. Samma sak gäller för konkurrenten Cleanergy.

Malmö är kanske den stad i landet som satsar mest på solenergi. Nu tar Malmö ytterligare ett steg och vill testa det senaste inom solenergitekniken — svenskttillverkade solvärmedrivna kraftverk. De består av solparaboler kopplade till en stirlingmotor. Parabolerna samlar in och förmedlar solvärme till stirlingmotorn som i sin tur driver en elgenerator.

För närvarande håller två svenska företag på att bygga upp tillverkning av solvärmedrivna kraftverk; Ripasso Energi i Skåne samt Clenergy i Åmål. Ripasso Energi har ett avtal med Kockums angående stirlingmotorerna. Tillverkningen ska ske i Sibbhultsverken i Skåne där Scania tidigare tillverkade växellådor.

Cleanergy håller i sin tur på med att bygga en fabrik i Åmål. En mindre anläggning som kan tillverka tolv solkraftverk i månaden ska vara klar i början av sommaren.

Malmö stad har beslutat att testa varsin anläggning från båda företagen som en del av satsningen Solar City Malmö. Ripasso Energi ställer upp med en första prototyp — under 2009 ska företaget sätta ihop de allra första solkraftverken och Malmö kommer att få testa en av dessa.

Per-Arne Nilsson på miljöförvaltningen i Malmö berättar att staden är intresserad av studera tekniken kring solkraftverken och dess möjligheter närmare. Dessutom är satsningen att sätt att ge de nyetablerade företagen möjlighet att ha en referensanläggning att visa upp.

— Precis som det nu finns planer på vindkrafttillverkning i Göteborgsregionen skulle vi gärna se att det blev tillverkning av solenergianläggningar. Kopplingen till Kockums är naturligtvis intressant, säger Per-Arne Nilsson.

Malmö har öronmärkt tre miljoner kronor för projektet. I detta ingår uppföljning och utvärdering av teknikerna. Ungefär hälften av pengarna kommer via bidrag från Naturvårdsverket — en sista omgång av Malmös Klimp-pengar.

Testanläggningarna kommer troligen att stå klara under hösten. De ska placeras i Sege Park som håller på att byggas upp som ett större demonstrationsområde för ny miljö- och energiteknik.

I Malmö finns mer än 2 300 kvadratmeter solceller installerade som större anläggningar, varav den i Sege Park om 1 250 kvadratmeter är den största. Malmö har även planer på att bygga upp ett stort ”visningsfält” av olika vindkrafttekniken som kan komma att ligga vid Sege park.