Nyheter

Mammut stoppade bygget

I marken på en parkeringsplats i centrala Los Angeles hittade byggjobbarna rester efter en nästan helt bevarad mammut. Fossilen, med smeknamnet Zed, har skapat sensation i USA.

När maskinisterna satte grävskopan i backen på den gamla parkeringsplatsen i centrala Los Angeles gjorde de en oväntad upptäckt. I marken under asfalten fanns resterna av en nästan komplett mammut sedan senaste istiden.

Paleontologerna på Page Museum som kopplades in efter det spektakulära fyndet har döpt fossilmammuten till Zed. För närvarande håller de på att frilägga och konservera de drygt tre meter långa betarna som bevarades intakta genom årtusendena.

Förutom mammuten har forskarna hittat fossildelar av en lång rad förhistoriska djur – bland annat lejon, vargar, lodjur och sabeltandade katter.

Hittills har 700 fynd gjorts på byggplatsen. Fynden ska hjälpa forskarna att få en bild av hur djurlivet såg ut för mellan 10 000 och 40 000 år sedan.

På grund av tidspressen med byggprojektet som ska ta vid på platsen används en ny teknik vid utgrävningarna. Stora partier av jordmassor har fraktats i trälårar till Page Museum at the La Brea Tar Pits i Los Angeles. Utgrävningen kallas Projekt 23 då jordmassorna fraktats bort i totalt 23 lårar. De ansvariga på Page Museum räknar med att hitta mellan tre till fyra miljoner fossildelar under utgrävningen.