Nyheter

Många initiativ mot smittan

Morgonmöte utomhus på ESS Campus. Foto Therése Welander, ESS

För att förhindra spridningen av coronaviruset har Skanska skickat ut riktlinjer till sina kontor och byggarbetsplatser.
– Det är viktigt att alla känner att de kan dra sitt strå till stacken på varje arbetsplats, säger Helena Parker som är ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet på Skanska.

Coronavirusets framfart har utlöst en unik aktivitet för att hantera riskerna av spridningen av smittan ute på byggföretagen. På Skanska samlade man sin krisorganisation redan i samband med sportlovet för att ta fram handlingsplaner för att möta eventuella hot från en större epidemi. Helena Parker, som jobbar med arbetsmiljö och säkerhet på företaget, är själv ett exempel på hur man valt att ställa om sin verksamhet.

– Jag jobbar hemifrån i så stor utsträckning som det bara går. Det blir ganska tråkigt i längden. Energin och det sociala sammanhanget går förlorat när man jobbar hemifrån, säger hon.

Helena beskriver hur situationen eskalerade ganska snabbt från de inledande samtalen i krisgruppen. En organisation sattes upp för att hantera inköp, produktion och HR-frågor. De tog fram riktlinjer för att minska smittspridningen och skickade ut dem till de olika regionerna runt om i landet.

– Det är viktigt att de här frågorna behandlas lokalt och anpassas ute på arbetsplatserna. Alla ska känna att det finns ett mandat att ta egna initiativ. Även om det här är en väldig speciell situation har vi utarbetade rutiner för att hantera risker. Den strukturen har vi användning av nu, säger hon.

En undersökning har skickats ut i landet för att ta reda på vilka initiativ som tagits för att hindra smittspridningen och responsen har varit stor.

– Det är ett oerhört engagemang och svaren visar på en stor uppfinningsrikedom. Det är viktigt att alla får komma till tals och att man vågar testa olika lösningar. Det här är ett maratonlopp. Vi måste lära oss att leva med smittan ett bra tag, säger Helena parker.

Exempel på åtgärder:

1. Möten hålls utomhus.

2. Hemarbete för alla som har möjlighet att göra det.

3. Förskjutna arbetstider för att minska trängsel i omklädningsrum.

4. Konferensrum används som lunchrum och fikarum för att öka distansen.

5. Alternativa arbetsuppgifter för den som tillhör riskgruppen som möjliggör hemarbete.

6. Ommöblering av kontor.

7. Personliga muggar eller pappersmuggar samt egen diskborste.

8. Virtuella fikastunder tillsammans med kollegor.