Nyheter

Många språk inom NCC

Språkfrågorna hanteras dagligen ute på byggena. <br></br> — Vi gav tidigt utbildning kring de rutiner och procedurer som gäller i vårt företag, säger Nils Bjelm, NCC:s projektchef på Citytunnelentreprenaden vid Malmö Central.

När projektet pågick som mest intensivt under 2007 var det ungefär 350 personer på bygget, varav en majoritet var utländsk arbetskraft.

— Många arbetsledare har internationell erfarenhet och vi var väldigt pragmatiska när vi organiserade arbetet. Vi fokuserade tidigt på att ge utbildning kring de rutiner och procedurer som gäller i vårt företag, säger Nils Bjelm, och betonar att det är en projektchefs stora utmaning att se till att yrkesmän från världens alla hörn också lever efter ett visst företags regler.

— Användning av skyddskläder och annan skyddsutrustning måste vi till exempel hålla ett extra öga på, säger Nils Bjelm.

Introduktionsutbildningar kring säkerhet och miljö ges alltid på svenska, engelska, tyska och polska. I arbetslagen ska det talas minst ett gemensamt språk.

— På vissa befattningar där kommunikationen är särskilt väsentlig, exempelvis mellan kranföraren och den som kopplar last, ska de anställda tala samma språk och helst komma från samma land, eftersom andra kulturella skillnader än språket kan påverka kommunikationen, säger Pontus Liljeblad, NCC Constructions bolagsjurist.

Metoder har utvecklats för att förbättra kommunikationen. Olika färger på hjälmarna kan exempelvis signalera en viss egenskap eller funktion.

— Att skyddsombudet till exempel har grön hjälm eller att engelsktalande personal har en annan färg på hjälmen gör det lättare att snabbt hitta rätt när det behövs, säger Nils Bjelm.