Nyheter

Mångfald och möten ledord i Vallastaden

Skiss över Vallastaden. Bild: Okidoki Arkitekter.

Om tre år ska Vallastaden visas upp på bo- och samhällsexpot LinköpingsBo2017.

Projektet marknadsfördes också på Nordbygg som ett av de tre ”kommande heta projekt” som Byggsverige presenterade.

– Det känns viktigt att sätta oss och projekten på kartan, säger Tommy Hultin, vd Linköpingsexpo AB.

Vallastaden ska bli en ny stadsdel i Linköping. Västra Valla ligger cirka 2,5 kilometer väster om Linköpings innerstad. Stadsdelen består idag i huvudsak av Campus Valla och friluftsområden.

Kommunens ambition med området är att expon ska vara en förebild för framtidens samhällsbyggande. Målsättningen är att utveckla Vallastaden till en levande och blandad stadsdel som knyter ihop universitetet med staden.

Under våren och sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling i syfte att få fram bra idéer om hur Vallastaden ska utformas. Okidoki vann med förslaget Tegar, som baseras på den forna byns indelning av jordbruksmarken i olika tegar som ger smala fastigheter.

I första etappen som planeras finns ca 550 bostäder, 33 radhus och 5 småhus. Förutsättningar finns för många olika marktilldelningar i varierande storlek.

– Vi vill testa alla möjliga olika sätt att bygga, äga och hyra sitt boende. Vi vill ha med både bostadsrätter, hyresrätter, småhus, radhus och byggemenskaper. Vi tycker att brokigheten gör oss unika, även om liknande bebyggelse kan hittas i Tyskland och Holland.

Utgångspunkten är att människan bygger staden. 

– Människan bygger staden har genomsyrat projektet, och flera dialoger med medborgare, byggherrar och andra intressenter har varit viktig.

I den annorlunda stadsmiljön har man lagt stor vikt vid social samvaro och möten i vardagen. En tät stadsdel ökar chansen till möten och förhindrar anonymiteten, liksom parkrum och stadsodlingar, vinterträdgårdar och gemensamhetslokaler i form av felleshus.

Linköpings kommun har gått ut med en marktilldelning för Vallastaden. Den är öppen till den 5 maj 2014.

– Vi har redan tecknat 15 tilldelningar med elva olika byggherrar och otroligt spännande projekt, berättar Tommy Hultin.

Vallastaden i Linköping var ett av tre kommande heta projekt som presenterades av Byggsverige på Nordbygg, både i seminarie- och utställningsform. Tillsammans med Kiruna stadshus och Norrtälje hamn lyftes Vallastaden fram som ett ”hett” projekt med stora affärsmöjligheter.

– För oss kändes det viktigt att synas här, sätta oss på kartan i Byggsverige och knyta ihop leverantörer, säger Tommy Hultin.