Nyheter

”Mångfaldsfrågan har lämnat störst avtryck”

Efter 30 år lämnar lars Bergqvist över klubban i Byggcheferna. Foto: Tommy Andersson

På årsstämman 29-30 september avgår Lars Bergqvist som ordförande i Byggcheferna, en roll han haft i nästan 30 år.
Etik, mångfald och rekrytering är frågor som Byggcheferna drivit framgångsrikt under alla år.
 Stoppa machokulturen är nog den kampanj som lämnat mest avtryck, säger Lars när han summerar sina år.

Byggprofil, legendar, ”Mr Byggchef”… Det finns många epitetet som passar in på Lars Bergqvist, avgående ordförande i Byggcheferna. Inte många i branschen har suttit lika länge på tronen som han gjort. I 28 år har han varit ordförande i organisationen, som är en branschförening inom Ledarna.

– Jag halkade egentligen in på ett bananskal. Mitt emellan stämmorna avgick dåvarande ordföranden 1989, och jag som var vice ordförande fick då ta över.Sen blev jag vald vid ordinarie stämma 1993.

Nu, nästan 30 år senare, faller han för åldersstrecket om avgår på den kommande stämman i slutet av september.
– Man orkar inte hur länge som helst, jag har rest mycket, bott på flera orter. Det ska bli skönt att trappa ner. Jag känner mig färdig, men också väldigt stolt, säger Lars.

Jobbet på NCC, där han är facklig förtroendeman och arbetstagarrepresentant för Ledarna i bolagsstyrelsen, kommer han att ha kvar ett tag till. På NCC har han jobbat sedan 1975.
– 20-30 procent av min arbetstid har jag lagt på Byggcheferna. Min arbetsgivare har verkligen ställt upp och haft förståelse. Det är jag väldigt tacksam för.

Att summera närmare 30 händelserika och framgångsrika år är inte helt lätt. Det finns flera nämnvärda milstolpar. Men det handlar också om ett långsiktigt och idogt arbete.

Under många år har Lars och organisationen fokuserat på fyra rubriker som blivit Byggchefernas ledord: Ledarskap, etik, mångfald och chefens arbetsmiljö.

– När vi på 90-talet satte oss ner och analyserade vad som kunde bli framtidsfrågorna i byggbranschen kom vi fram till dessa fyra rubriker. Vi var nog klokare än vi kunde ana då, för med dessa kärnfrågor satte vi verkligen formen för vårt arbete och vi har kunnat luta oss mot dessa under alla år.

De första åren ägnade sig föreningen, som bildades 1982 under namnet Salf-Byggare, mest år förhandlingsverksamhet. Fackligt arbete har alltid varit viktigt för Lars.
– Jag är uppfostrad i föreningslivet. Att vara aktiv i föreningar var en självklarhet när jag växte upp i Forshaga. Mina föräldrar var frireligiösa så jag gick i både söndagsskola, och i scouterna.

I familjen fanns även ett politiskt engagemang.

– Min pappa var kommunalråd och min mamma satt med i några nämnder så även det politiska arbetet fanns naturligt.

Med åren har arbetet inom Byggcheferna breddats från fackliga förhandlingar till att bli betydligt mer av till exempel opinionsbildning och marknadsföring. Mångfaldsfrågan är den enskilda fråga som kanske fått mest uppmärksamhet, i alla fall under de senaste åren.

– Mångfaldsfrågorna är nog de som lämnat mest avtryck. Mångfaldsfrågan är viktig. Kulturen måste förändras om branschen ska kunna rekrytera, annars sitter vi rejält i klistret och kommer att se stora kompetens- och kvalitetsbrister.

Tillsammans med Byggnads har Byggcheferna framgångsrikt drivit kampanjen  ”Alla tjänar på en jämställd byggbransch” i tre års tid. I reklamfilmer, stortavlor på stan, i annonser, samt i workshops med kändisar som Babben Larsson, har provokativa, men autentiska citat, spridits.  ”Kvinnor är svaga” och ”män är mer tekniska” är uttalanden som skapat uppmärksamhet och igenkänning.

– Det går inte att mäta effekten av kampanjen, men det vi vet är att över 250 000 har sett vår film ”Prata så alla kan lyssna” i sociala medier, 15 000 personer har gjort vårt fördomstest, Över 3000 diskussionslådor har distribuerats till arbetsplatser och skolor och över tusen personer har deltagit i våra workshops.

Almedalen har varit en viktig plattform för att få ut sina budskapet. Byggcheferna har varit med i Almedalen tolv gånger. 2005 lanserade man kampanjen ”Grabbig bransch söker damsällskap” som blev startskottet för arbetet med att ändra attityder och kulturer och ifrågasätta branschens machoinställning – och som fick en helsida i Dagens Nyheter.

–  Tio år i rad har vi fått media-utrymme i Almedalen. Från TV-reportage och radio till artiklar i riksmedia, berättar Lars som själv suttit i TV-soffan flera gånger.

Lars Bergqvist har alltid haft ett gott öga till media, och har förstått vikten av att synas både i och utanför branschen för att nå ut med Byggchefernas budskap. 1994 var han med och startade tidningen Byggchefen, där han var ansvarig utgivare. Den kom med 4 nummer per år och hade en upplaga på 17 000 exemplar.

Byggchefen lades ner när samarbetet med tidningen Byggvärlden inleddes 2009.

2010 lanserade Byggcheferna och Byggvärlden Årets Byggchef, där en god ledare och representant för branschen utses varje år.

– Med Årets Byggchef vill vi höja statusen på byggchefsjobbet som är ett spännande och jätteroligt jobb. Men många byggchefer sliter i det tysta och får inte alltid den uppskattning de förtjänar, säger Lars, som är juryns ordförande.

Etik är en annan fråga som Byggcheferna drivit, och som Lars mins lite extra.

– Vårt etikutspel ”Visslan eller gisslan” i Almedalen 2011 tog verkligen skruv.

En stor undersökning som Byggcheferna gjorde tillsammans med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd visade att byggarna hade en ganska njugg inställning till etik, och att oegentligheter inte bara var en myt. Var tionde byggchef uppgav i enkäten att de varit rädda för att förlora jobbet om de uppmärksammat missförhållanden eller oetiskt beteende på arbetsplatsen. Resultatet slog ner som en bomb.

– Jag tycker att vi har varit före vår tid när vi lyft frågor som affärsetik och machokultur. De är frågor som ingen hade velat ta i, och vi fick en del skäll i början. Men nu drivs dessa frågor aktivt i de flesta företag och organisationer. Vi vågade och visade att det går att göra skillnad.

Mångfald och etik är dessutom frågor som det inte går att blunda för när det kommer till Lars Bergqvists tredje hjärtefråga – kompetensförsörjning.

– Vi måste förändra arbetsplatskulturer och avdramatisera faktorer som till exempel kön och etnisk bakgrund. Annars får vi stora problem med nyrekrytering.

För att locka ungdomar till byggbranschen har Byggcheferna drivit ett ledarskaps- och ambassadörsprogram under många år, med syfte att locka nya medlemmar och aktiva till föreningen.

– Vi har tagit hjälp av unga talanger i branschen som fått bli våra ambassadörer. De är ute på högskolorna och berättar om övergången från studie- till arbetsliv och föreläser på lektionstid i frågor de brinner för.

Vad tycker du har varit roligast under alla dina år som ordförande?
– Nätverkandet och att lära känna alla människor. Att träffa unga, duktiga byggare, att samarbeta med arbetsgivarsidan och att lära sig av andra.

Vilken har varit din bästa egenskap som ledare?
– Det är nog min nyfikenhet. Jag vill lära mig nya saker och är inte rädd för att testa. Mitt ledarskap har jag annars fått av min mamma. Det handlar om att det är bättre att få saker och ting gjorda än att det inte händer något. Jag har inte ro att sitta och vänta på andra. Händer inget så gör jag det själv. I ideella organisationer behöver man detta arbetssätt.

Vad är det bästa med byggbranschen?
– Laget, att jobba i team och projektformen. Det beständiga resultatet har förmodligen större betydelse än vad vi ibland förstår.

Vad är du mest stolt över från dina 30 år som ordförande?
– Jag är stolt över alla de ungdomar vi attraherat bland annat genom våra ambassadörsprogram. Det har också känts stort att vi gör något för att förändra machokulturen i branschen.

– Jag är också stolt över att jag kan lämna uppdraget i visshet om att duktiga krafter kommer att utveckla verksamheten vidare.

Något du ångrat?
– Nej, inte direkt. En sak som är lite synd är att vi inte kunnat ta hand om alla duktiga ungdomar som vi träffat. Här har vi inte räckt till.

Vilken fråga tycker du att din efterträdare ska fortsätta driva?
– Mångfaldsfrågan. Den är viktigast.

Vad ska du göra nu när du slutar som ordförande?
– Jag ska jobba kvar på NCC, där jag också sitter med i bolagsstyrelsen. Jag kommer även att bistå Byggchefernas nya ordföranden vid behov. Sedan ska jag ägna mer tid hemma och mer tid i mitt torp i Ölme.

FAKTA: Lars Bergqvist
Namn: Lars Bergqvist
Ålder: 66 år
Yrke: Avgående ordförande i Byggcheferna. Ordförande Ledarna NCC
Bor: Karlstad
Familj: Fru, dotter, två vuxna bonusbarn, fem barnbarn (en dotter och tre barnbarn bor i Kina)
Bakgrund: Gymnasieingenjör
Intressen: Familjen och hemmet, musik (från klassiskt till modernt), matlagning, film, ishockey, följer Färjestads BK

 

Några milstolpar:
• Salf-Byggare  startade som bildad förening 1982
• Namnbyte till Byggcheferna 1993 i Falun
• Salf byter namn till Ledarna 1994
• Tidningen Byggchefen startas 1994
• Ledarnas distrikt försvinner 1998/kraftig expansion av verksamheten
• Hemsidan startas 1999 
• Ledarskapet startas 2005, ersätts av ambassadörer 2010• Tidningen Byggchefen läggs ner 2008,
• Samarbete med tidningen Byggvärlden  startar 2009  
• Årets byggchef startar 2010