Nyheter

Mångmiljardsatsning på nya fängelser

Fängelser
Första spadtaget för tillbyggnaden av Österåkeranstalten.

Fängelserna är överfulla samtidigt tävlar politikerna om att utlova strängare straff. Behovet av nya platser för intagna är stort och nu byggs det nya anstalter för mångmiljardbelopp runt om i landet. Ett av de större projekten är utbyggnaden i Österåker där bygget invigts med ett symboliskt spadtag.

Representanter från regeringen, Kriminalvården, Specialfastigheter och entreprenören Skanska deltog vid det högtidliga första spadtaget vid Österåkeranstalten. Det gamla fängelset togs i drift 1969 och från början var det meningen att det skulle bli dubbelt så stort. Nu mer än 50 år senare fullföljer man de ursprungliga planerna med 240 nya platser, vilket är ett av det största platsökningsprojekten de närmsta åren på befintliga anstalter.

Magnus Persson, vice vd Skanska, Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter, Fredrik Thunberg, Kriminalvårdens chef samt Max Engler, finansmarknadsminister.

– Vi bygger väldigt mycket just nu på många platser i landet. Behovet av nya platser har varit stort länge och det finns en omfattande dubbelbeläggning. På vissa anstalter kan det vara så många som 20 personer som delar på en toalett. Med den här satsningen förbättrar vi både miljön för de intagna och arbetsmiljön för de anställda. Förutsättningarna för att leva upp till Kriminalvårdens motto ”Bättre ut” ökar med nya fastigheter, säger Åsa Hedenberg, Specialfastigheters vd.

Än så länge är det en jättelik grop mitt i skogen där den nya utbyggnaden ska ligga precis intill den gamla anstalten. När allt är klart kommer den omgärdas av en mur som blir 230 meter lång och 200 meter djup. Innanför muren byggs det fyra nya typhus för boende samt två byggnader för aktiviteter. Samtidigt bygger man en ny byggnad för boende på det gamla området. Den som stod där tidigare var allt för sliten och skadad av fukt för att det skulle vara värt att renovera. En ny mottagning för varor byggs också utanför anstalten vilket minskar antalet transporter som måste innanför grindarna och ökar säkerheten.

En modell på den nya anstalten som är den närmsta sektionen. Modellen har byggts av de intagna.

– Vi försöker så långt det går att utveckla och bygga ut de anstalter som vi redan har. Totalt bygger vi på 25 olika platser just nu. Några av de större projekt som vi jobbar med är anstalterna i Tidaholm, Mariestad och Skogome. Det är en enorm satsning som engagerar många entreprenörer, fortsätter Åsa Hedenbert.

I Österåker är det Skanska som är byggentreprenör och projektet är ett samverkansprojekt. Slutsumman för vad hela bygget kommer kosta är ännu inte fastställt men ambitionen är att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Nu när materialpriserna och bränslepriserna rusar i höjden sätter det extra press på projektet.

– Det är en stor fördel att vi arbetar i samverkan. Det har bidragit till att vi har kunnat komma in tidigt i projektet och minskat startsträckan. Vi jobbar tillsammans för att projektet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt och varje skattekrona är värdefull, säger Magnus Persson, Skanskas vice vd.

En stor grop markerar var utbyggnaden av anstalten ska ligga.

Projektet har även höga klimatambitioner och Skanska använder grön betong, återanvänd armering och fossilfri asfalt för att minska koldioxidutsläppen.

– Det är viktigt att vi bygger hållbart och långsiktigt. Skanskas ambition är att bli klimatneutrala till 2045. Det innebär att vi måste tänka om och tänka nytt och det gäller även här, fortsätter han.

Totalt satsar regeringen upp emot 20 miljarder på utbyggnaden av antalet platser på landets fängelser. Sammanlagt ska det bli 3400 nya platser för intagna. Det är fler fastighetsägare än Specialfastigheter inblandade även om de är absolut störts. Totalt är Kriminalvården engagerade i ett 50-tal olika byggprojekt för att öka antalet platser i anstalter och på häkten.

– Att knäcka gängen är regeringens första prioritering. Vi har byggt ut polisen och domstolsväsendet samt skärpt straffen. En direkt konsekvens av det är att vi får fler intagna som sitter inne lägre och därför måste vi bygga ut Kriminalvårdens verksamhet. Idag tar vi första spadtaget vid Österåkersanstalten men det är bara en liten del av program som vi står inför. Vi ska öka kapaciteten med femtio procent i landets fängelser, säger Max Engler, finansmarknadsminister som var regeringens representant vid första spadtaget.

logo
Samuel Karlsson