Nyheter

Mångmiljardsatsning på snabbtåg hotas

Höghastighetståg
Satsningen på höghastighetståg ifrågasätts. Foto: Getty Images

De nya regeringspartierna säger nej till mångmiljardsatsning på höghastighetståg. Det framgår i en ny motion som lämnats in till riksdagen.

I motionen skriver Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna att det finns starka skäl till att ifrågasätta satsningarna på höghastighetsjärnväg men hänvisning till prioriteringar om den samhällsekonomiska och miljömässiga nyttan. De hänvisar till externa beräkningar som pekar på en sammanlagd kostnad för projektet på upp emot 350 till 400 miljarder. De menar att de tidsmässiga vinsterna blir begränsade och att den förra regeringen valt att bortse från faktiska kostnader och kritik från forskare, Trafikverket och RRV.

Magdalena Anderssons regering hade som ambition att bygget ut nya stambanor för höghastighetståg med syfte att knyta samman Stockholm och Göteborg respektive Malmö med moderna och hållbara kommunikationer. I sitt förslag, som tidigare antagits av riksdagen, skriver man att man vill främja en tydlig överflyttning av resor till tåg samt ökar kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen. I den nationella planen för satsningar på infrastruktur ingår etapperna Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund samt planläggning för de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm, via Jönköping.

Hela den nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 har varit omdiskuterad sedan Trafikverket lämnade sitt förslag i november 2021. Satsningarna har mött motstånd från vissa oppositionspartier men ramen för investeringarna godkändes av riksdagen tidigare i våras. Den nya nationella planen innebar att regeringen sköt till 881 miljarder kronor till utbyggnad och underhåll av infrastruktur. I en tidigare intervju med Byggvärlden har den avgående infrastrukturministern uttryckt stora förhoppningar för de framtida satsningarna.

– Nu gör regeringen den största infrastruktursatsningen någonsin. Fler kommer kunna ta tåget till jobbet, åka säkert på vägen och skicka gods med sjöfarten. Vi ställer om transportsystemet och driver på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet, sa Tomas Eneroth, när beslutet antagits.

Men nu vill partierna i Ulf Kristerssons regeringsunderlag riva upp det tidigare beslutet som rör stambanor för höghastighetståg.

”Regeringen har fortsatt att driva på den största enskilda infrastruktursatsningen på många decennier fullt medveten om att projektet är underfinansierat och att kostnader för bärande delar inte finns med i beräkningen”, skriver man i motionen.